Voor particulieren

Pensioenadvies van nu. Voor later.
Begeleiding bij pensionering

Begeleiding bij pensionering

U gaat binnenkort afscheid nemen van uw collega’s met wie u soms jaren hebt samengewerkt. Of van werknemers die jarenlang voor u hebben gewerkt. Pensioneren betekent loslaten en tegelijkertijd omarmen. Het omarmen van een nieuwe tijdsinvulling en wennen aan een andere rolverdeling thuis.

Expiratie pensioen en lijfrente

Expiratie pensioen en lijfrente

Wat gaat u doen met uw opgebouwde vermogen? Als uw pensioen of lijfrente vrijkomt, dan moet u bij de bank of de verzekeraar aangeven wat u met uw opgebouwde vermogen wilt doen. Er zijn diverse mogelijkheden. Tip: Ga nooit klakkeloos in op het eerste aanbod.

Pensioen bij echtscheiding

Pensioen bij echtscheiding

De voorziening van het pensioen is vaak een groot vermogensbestanddeel dat verdeeld moet worden bij een echtscheiding. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding regelt een standaard verdeling als ex-partners zelf geen afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de pensioenvoorziening.

schuine-balk-boven-footer