Regeling Vervroeg Uittreden (RVU)

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) zwaar werk is vanaf 1 mei 2021 van kracht.

Op het moment dat de regering de AOW-leeftijd verhoogt kan dit, zowel geestelijk als lichamelijk, voor werknemers een tegenvaller zijn. Hierdoor moet er langer doorgewerkt worden en kan er pas op latere leeftijd van het pensioen worden genoten. De laatste jaren van de werkzame periode blijken echter vaak zwaar te zijn voor veel werknemers. Lichamelijke klachten nemen toe, waardoor het ziekteverzuim hoger wordt. De productie neemt vaak af met als gevolg een verminderde motivatie.

 

Door de RVU-regeling kunnen werknemers maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Samen met Gezond naar Pensioen kijken wij graag naar uw mogelijkheden.

Wanneer gaat uw werknemer met pensioen?

Het meest voor de hand ligt de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd. De AOW-uitkering en vaak ook de pensioenuitkering gaat vanaf die datum in.

 

Het kan ook voorkomen dat uw werknemer vervroegd met pensioen wil omdat het werk geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt. Ook in dit geval ontvangt uw werknemer de AOW-uitkering vanaf de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd. Hierdoor kan een financieel gat ontstaan tussen de vervroegde pensioendatum en de AOW-leeftijd. Uw werknemer kan hierdoor mogelijk niet eerder stoppen met werken.

Wat is de RVU-regeling?

Om uw werknemer toch eerder van het pensioen te kunnen laten genieten, is de RVU-regeling tot stand gekomen. De RVU-regeling vult het financiële gat tussen de vervroegde pensioendatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd op. Als werkgever heeft u de mogelijkheid om uw werknemer maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd een RVU-uitkering aan te bieden. Deze RVU-uitkering is ongeveer even hoog als de AOW-uitkering. De werknemer kan daarnaast zijn pensioenuitkering eerder laten ingaan.

De boetevrije RVU-regeling

Werkgevers betalen normaal gesproken een RVU-heffing (belasting) van 52%. Deze heffing is tijdelijk (tot en met 31 december 2025) afgeschaft. Voor bruto RVU-uitkeringen tot 1.847,00 per maand hoeft de werkgever geen belasting te betalen. Is de bruto RVU-uitkering hoger dan 1.847,00 per maand dan betaalt de werkgever 52% over het bedrag vanaf 1.847,00.  Er is nog niet bekend of deze tijdelijke regeling ook na 31 december 2025 wordt voortgezet.

Wat kunnen wij voor u en uw werknemer betekenen?

Wilt u een werknemer aanbieden om eerder te stoppen met werken? Wij kunnen u, in samenwerking met Gezond naar Pensioen, adviseren op het gebied van de RVU-regeling. Aan de hand van een 1-op-1 gesprek met de werknemer maken wij het gat tussen de vervroegde pensioendatum en de wettelijke AOW-leeftijd inzichtelijk.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

De Generatieregeling Icon

Neem contact op

  Voor- en achternaam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer