Het in- en uitlooprisico op uw ziekteverzuimverzekering

Het in- en uitlooprisico op uw ziekteverzuimverzekering

Hoe werkt dit precies?

Waar moet u rekening mee houden bij het opzeggen en elders onderbrengen van een ziekteverzuimverzekering? U leest het in dit artikel.

Ziekteverzuimverzekering

Allereerst… Waarom zou u wisselen?

Er kunnen verschillende redenen zijn om te wisselen van aanbieder. U vindt de premie te hoog ten opzichte van de schadelast. U bent niet tevreden over de aangeboden dienstverlening. Of twee bedrijven gaan samenwerken (fuseren) binnen een nieuwe rechtspersoon.

Te hoge premie op uw ziekteverzuimverzekering

Als het gaat om een te hoge premie dan is het altijd goed om dit ook voor te leggen aan de huidige verzekeraar. Op basis van de verzuimcijfers is het wellicht mogelijk daar de premie te verlagen. Ook kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen het eigen risico in dagen te verruimen. Elke andere aanbieder zal rekening houden met de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar!

U wisselt van verzekeraar

Hierbij is één ding heel belangrijk. Wat gebeurt er met uw personeel dat ziek is? Vallen deze onder de “oude” verzekering of onder de “nieuwe” ziekteverzuimverzekering. U wilt immers voorkomen dat uw personeel tussen de wal en het schip terecht komt.

In- en uitlooprisico

Het zogenoemde in- en uitlooprisico is bepalend. Het inlooprisico geeft aan onder welke condities personeel verzekerd is binnen de nieuwe verzekering en het uitlooprisico geeft hetzelfde aan voor de oude ziekteverzuimverzekering. Bij het uitlooprisico gaat het erom in hoeverre er nog dekking is voor personeel na beëindiging. Spreek dit dan ook goed door met uw verzekeringsadviseur.

Uitspraak van het gerechtshof

Recent is er nog een uitspraak geweest waarbij het gerechtshof heeft geoordeeld over fouten van tussenpersonen bij het oversluiten van een ziekteverzuimverzekering. Twee bedrijven gingen samenwerken in een Vof. Ieder had een eigen tussenpersoon en beide bedrijven hadden dekking bij een andere verzekeraar. Omdat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte op de nieuwe Vof was overgegaan, zijn beide oude verzekeringen beëindigd en is er een nieuwe verzekering gesloten. Echter, voor vier zieke werknemers was er geen dekking onder de nieuwe verzekering omdat er geen inlooprisico was meeverzekerd. Ook bleek het niet mogelijk te zijn de schade op de tussenpersonen te verhalen. Kortom een goed advies is essentieel!

Heeft u behoefte aan advies?

Neem dan contact op via 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst!

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder