Heeft u oproepkrachten in dienst?

Heeft u oproepkrachten in dienst?

Of medewerkers met min-max contracten?

Veel organisaties maken gebruik van flexibele arbeidskrachten voor oproepkrachten met een verschillend parttimepercentage. Dit kan onder meer door gebruik te maken van oproepkrachten of het aangaan van min-max contracten. Prettig om zo in te kunnen spelen op het aanbod van werk.

Lastig-te-administreren

Lastig te administreren

De administratie er omheen voor de verschillende werknemersverzekeringen is lastiger. Omdat er geen onderscheid mag worden gemaakt op basis van het soort dienstverband, moeten deze flexibele werknemers namelijk ‘gewoon’ worden aangemeld voor de verschillende werknemersverzekeringen. De vraag is hoe om te gaan met de aanmelding van deze werknemers bij de diverse verzekerde arbeidsvoorwaarden. Hierover informeren wij u als volgt.

Parttimepercentage: Standaard procedure

Voor werknemers met een wisselend parttimepercentage hebben wij een standaardprocedure ontwikkeld. Deze procedure hebben wij vervolgens afgestemd met de uitvoerder(s) van de verschillende werknemersverzekeringen. Het doel hiervan is dat er geen medewerkers tussen de wal en het schip belanden en de administratie zo eenvoudig mogelijk loopt.

Hoe werkt deze procedure?

Deze procedure werkt als volgt.

  • Iedere medewerker met een oproep,- of een min-max contract wordt aangemeld op basis van een geschat parttime percentage. Belangrijk is om dit percentage niet te laag in te schatten, omdat een eventueel partner-/wezenpensioen en de dekking bij arbeidsongeschiktheid hiervan afhankelijk zijn;
  • Dit parttimepercentage geldt voor het gehele kalenderjaar;
  • Jaarlijks vindt er in december een verrekening plaats op basis van het werkelijk aantal gewerkte uren van de betreffende medewerker. Alleen tussentijdse beëindigingen van het dienstverband leveren een tussentijdse verrekening op;
  • Mochten wij met Felixx.® online een koppeling met uw salarisadministratie hebben, dan verzoeken wij u hiervan een aparte melding te doen indien een medewerker in dienst treedt met een oproep- of min-max contract. Vervolgens zetten wij voor deze deelnemer de maandelijkse synchronisatie stop;
  • De jaarlijkse verrekening nemen wij mee bij de jaarlijkse uitvraag van nieuwe salarissen.

Voorkom dus dekkingshiaten

Met bovenstaande procedure gaan wij er vanuit dat de medewerkers met een wisselend parttime percentage goed verwerkt worden bij de uitvoerders van uw werknemersverzekeringen en dat er geen hiaten in de verschillende dekkingssoorten zullen optreden

Wij ondersteunen u graag met uw parttimepercentage

Mocht u nog vragen hebben over de omgang met flexibele arbeidskrachten, neemt u dan gerust contact met mij op via 035–698 27 10 of via ralph@felixxpensioen.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder