Wijzigingen dienstverlening

Wijzigingen dienstverlening

Wijzigingen-dienstverlening

Tweefactor-authenticatie Felixx.® loon per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zullen wij voor alle eindgebruikers van Felixx.® loon een extra beveiliging, een tweefactor-authenticatie, instellen. Dit houdt in dat alle gebruikers twee stappen moeten doorlopen om in te loggen op Felixx.® loon. Nadat u uw e-mailadres en wachtwoord heeft ingevoerd, zal er worden gevraagd om een pincode. De eerste keer krijgt u het onderstaande scherm te zien en kunt u uw eigen pincode instellen. Vervolgens kunt u inloggen. In uw eigen profielpagina kunt u, indien noodzakelijk, de pincode aanpassen via Instellingen.

Felixx.Loon_

Nieuw verzuimregistratiesysteem

Wij hebben besloten ons verzuimregistratiesysteem Pre-act per 1 januari 2020 in te ruilen voor “Verzuimsignaal”. Belangrijke afwegingen daarbij zijn gebruikersvriendelijkheid en het opzetten van een eenvoudige koppeling met externe pakketten. Hiermee voorkomen wij zoveel mogelijk dubbele werkzaamheden. Maakt u reeds gebruik van Pre-act? Wij zullen gefaseerd de overstap maken. In het eerste kwartaal van 2020 zullen wij u daar verder over berichten.

Medische casemanager van start in taakdelegatie

Vanwege het tekort aan bedrijfsartsen en de oplopende wachttijden voor een consult, zijn wij met onze samenwerkingspartner De Vos Verzuimbeheer druk bezig met het vinden van oplossingen. Inmiddels weet een toenemende groep artsen en medisch specialisten ons te vinden om bij ons in de bedrijfsgezondheidszorg te komen werken. Na een periode van supervisie kunnen deze artsen en specialisten een opleiding tot bedrijfsarts starten. Binnen 3 jaar zijn zij dan omgeschoold van algemeen arts of medisch specialist tot sociaal geneeskundige: bedrijfsarts. Gedurende deze hele periode werken zij onder intensief toezicht om het vak onder de knie te krijgen.

Maar wij gaan verder: sinds kort werken wij ook samen met medische casemanagers! Zij hebben veel praktijkervaring met cliëntencontacten. Deze kennis en ervaringen gaan wij, in samenwerking met een ervaren bedrijfsarts, gebruiken om gezamenlijk spreekuren te houden. Onze werkwijze wordt zo, dat de medische casemanager in taakdelegatie en onder supervisie van de geregistreerde bedrijfsarts eerste consulten uitvoert in het kader van Wet verbetering Poortwachter. Vraagstelling: welk probleem speelt hier? Na afloop wordt dit consult besproken met de stafarts en wordt er een plan uitgestippeld. U ontvangt direct een probleemanalyse. Na bespreking van de probleemanalyse kan de cliënt direct door de medische casemanager begeleid worden, uiteraard onder supervisie van de bedrijfsarts. Een deel van het vervolgtraject kan de bedrijfsarts laten uitvoeren door de medische casemanager, onder supervisie. Alle rapportages worden door de bedrijfsarts mede opgesteld, beoordeeld en ondertekend. Bij twijfel of klachten wordt de cliënt altijd gezien door de superviserend bedrijfsarts. De bedrijfsarts is (tuchtrechtelijk) eindverantwoordelijk voor de volledige begeleiding en advisering.

Met deze werkwijze kunnen wij u meer capaciteit bieden met minimaal dezelfde kwaliteit van onze advisering en begeleiding. Een consult met de medische casemanager kan telefonisch al binnen 48 uur worden geregeld. Vanaf 1 januari 2020 kunt u de eerste consulten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter inplannen. Denk daarbij steeds aan een goede vraagstelling, dat helpt ons om u en uw cliënt het juiste advies te geven.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder