Whk-premie afdragen… Voorkom dat u teveel betaalt

Whk-premie afdragen… Voorkom dat u teveel betaalt

Werkhervattingskas

Voor het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan alle middelgrote en grote organisaties. De Whk-premie bestaat uit twee componenten: de WGA-premie en de Ziektewetpremie. In de beschikking wordt een premiepercentage vermeld. Deze percentages moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen. Uw gedifferentieerde Whk-premie wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden. Concreet gezegd: de Whk-premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan uw organisatie.

Whk-premie

Whk-premie controleren

Het is verstandig om de beschikking goed te controleren. Er gaat namelijk nogal eens wat mis bij het vaststellen van de Whk-premie. Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie ten onrechte uitkeringslasten van (ex)werknemers aan de werkgever toerekent. Ook maakt de Belastingdienst vaak gebruik van verouderde gegevens, klopt de werknemerslijst niet of wordt een bedrijf ingedeeld in een onjuiste sector. Fouten in de beschikking kosten werkgevers onnodig geld.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde Whk-premie. Het indienen van een (voorlopig) bezwaarschrift dient dus tijdig plaats te vinden!

Voor kleine wergevers

Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale Whk-premie. In plaats van een beschikking krijgen zij een mededeling van de Belastingdienst met daarin de sectorale Whk-premie voor 2020. Hier kan geen bezwaar tegen aangetekend worden. Weet u onder welke sector u valt, dan kunt u het percentage Werkhervattingskas opzoeken in de Staatscourant (klik hier).

Een werkgever is voor 2020 een kleine werkgever als het totale premieloon in 2018 maximaal 337.000,- was.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de brief of over uw AOW-leeftijd, neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of info@felixxgroep.nl.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder