Wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Veel inwoners van Nederland hebben nog steeds te maken met discriminatie bij het wervings- en selectieproces op de arbeidsmarkt. Om dit tegen te gaan is in 2020 een wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Wat betekent dit voor u? U leest het in dit artikel.

Wetsvoorstel Eerlijk werven

Achtergrond wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel is gericht op het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het doel is om discriminatie in het wervings- en selectieproces tegen te gaan. Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ is onderdeel van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022 – 2025. Hierdoor wijzigt de Arbowet én de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan wordt u via het wetsvoorstel verplicht om een passende werkwijze op te stellen. Deze werkwijze moet er op gericht zijn om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie te voorkomen. En moet schriftelijk worden vastgelegd. Daarnaast moet uit de procedure naar voren komen dat:

  • Er geworven wordt op basis van relevante functie-eisen
  • De werkwijze controleerbaar en inzichtelijk is
  • Het proces systematisch is ingericht
  • Het beleid activiteiten bevat om discriminatie in het proces te voorkomen

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst? Ook dan bent u verplicht om een anti-discriminatiebeleid te hebben. Dit beleid hoeft u niet op papier vast te leggen.

Let op! Vermoedt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) dat u géén anti-discriminatiebeleid voert? Dan kan de NLA u verplichten om een schriftelijk beleid te ontwikkelen. Ook bent u verplicht om een schriftelijk beleid op te stellen als u zich schuldig heeft gemaakt aan arbeidsmarktdiscriminatie.

Voert u geen anti-discriminatiebeleid?

Wanneer u zich niet inzet voor gelijke kansen bij werving en selectie, kan de NLA een boete van maximaal 4.500,- opleggen. Hier blijft het echter niet bij. Deze boete wordt openbaar gemaakt om andere partijen te waarschuwen en informeren.

Meldplicht voor intermediairs

Bent u intermediair en/of begeleidt u werkgevers in hun zoektocht naar arbeidskrachten? Dan krijgt u een meldplicht bij discriminerende verzoeken door opdrachtgevers. U mag het verzoek niet in behandeling nemen en moet het gesprek met uw opdrachtgever aangaan. Helpt dit niet? Dan maakt u een melding bij de NLA.

Wanneer treedt de wet in werking?

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het bovenstaande wetsvoorstel. Wanneer ook de Eerste Kamer akkoord gaat, volgt de inwerkingtreding minimaal negen maanden na de publicatiedatum in de Staatscourant.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder