Wetsvoorstel uitfaseren PEB door de Eerste kamer!

Wetsvoorstel uitfaseren PEB door de Eerste kamer!

Wetsvoorstel uitfaseren PEB door de Eerste kamer!

Dinsdag 7 maart heeft ook de Eerste Kamer de Wet uitfasering PEB (pensioen in eigen beheer) en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Ook de aanvullende novelle “pensioen in eigen beheer” is aangenomen. Hiermee komt er voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) een einde aan de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor de DGA zijn er nu verschillende mogelijkheden voor wat betreft het reeds opgebouwde pensioen:

  • het premievrij aanhouden van het opgebouwde pensioen in eigen beheer;
  • het omzetten van de fiscale waarde in een oudedags-verplichting;
  • het afkopen van het pensioen.
wetsvoorstel_uitfaseren_PEB

Nog dit jaar regelen is het voordeligst

Het afkopen van het pensioen in eigen beheer kan het best nog dit jaar worden gedaan. Dan ontvangt de DGA namelijk de hoogste korting op de fiscale verrekening van het belastingvrij opgebouwde pensioen.

Wat is de stemming onder de DGA’s?

ABN Amro heeft onderzoek gedaan onder een grote groep DGA’s. Dit leidde onder andere tot de volgende inzichten:

  • 24% van de ondervraagden zegt te willen afkopen;
  • 15% geeft de voorkeur aan het omzetten naar een oudedags-verplichting;
  • 14% kiest voor overhevelen naar een verzekeraar;
  • 12% wil omzetten naar een lijfrente;
  • 10% zet het PEB voort zonder nog langer premie af te dragen.

De helft van de ondervraagden vond de hele wijziging geen goed idee maar legt zich neer bij dit inmiddels voldongen feit. De vraag die rest is daarom: wat gaat u nu doen?

Hoe nu verder?

In de novelle is opgenomen dat de wet ingaat op de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Nu het Wetsvoorstel is aangenomen volgt nog publicatie in het Staatsblad. Het wetsvoorstel zal naar verwachting 1 april of 1 mei definitief wet worden. Tot drie maanden na inwerkingtreding kan de waarde van extern verzekerd pensioen nog naar eigen beheer teruggehaald worden. Het is dus het is zaak om vóór de zomer te handelen.

Laat ons u helpen

Wanneer u het traject uitfaseren pensioen in eigen beheer tijdelijk ‘on hold’ heeft gezet, kan nu verder worden gegaan met de invulling hiervan. Wat helaas nog niet precies bekend is, is de eerste datum waarop u uw pensioenverplichting kunt omzetten in een ouderdagsverplichting met eventueel aanvullend afkopen. Neem contact met ons op.

Tags:
, ,

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder