Werknemersbijdrage in salarisadministratie

Werknemersbijdrage in salarisadministratie

6 belangrijke tips bij het opstarten administratie 2019

In Nederland is het gebruikelijk dat werknemers een deel van hun pensioenpremie zelf betalen. U betaalt de volledige premie aan uw pensioenuitvoerder en houdt vervolgens de werknemersbijdrage in op het loon van uw medewerkers. Deze inhouding is te zien op de salarisstrook van de betreffende medewerker. Het is van groot belang dat de werknemersbijdrage op de juiste wijze wordt geadministreerd in uw salarisadministratie. Lees snel verder en profiteer van de 6 hieronder vermelde tips over het verwerken van de werknemersbijdrage in uw salarisadministratie.

Werknemersbijdrage-in-salarisadministratie-1080x626

Tip 1: Jaarlijkse aanpassing van de rekencijfers

Een inkoppertje natuurlijk, maar wel actueel in deze tijd van het jaar. Daarnaast komen wij nog vaak genoeg tegen dat bij de berekening van de eigen bijdrage gebruik wordt gemaakt van oude rekencijfers. Ook vindt u hier het nieuwe bedrag voor het wettelijk maximaal pensioengevend salaris voor 2019. Maakt u gebruik van een afwijkende franchise of heeft u het pensioengevend salaris lager vastgesteld, neem dan gerust contact met ons op voor uw actuele franchise en maximaal pensioengevend salaris.

Tip 2. Zet de formule van de eigen bijdrage in uw salarisadministratie

Vaak wordt de eigen bijdrage uitgedrukt in een voor iedereen gelijkblijvend percentage van de pensioengrondslag of een percentage van de individuele beschikbare premie. Ongeacht de wijze waarop de eigen bijdrage wordt bepaald, raden wij aan om de gebruikte formule in te voeren in uw salarisadministratie. Na elke aanpassing van het salaris of het parttimepercentage beweegt de nominale eigen bijdrage op de juiste wijze mee. Voert u het bedrag aan werknemersbijdrage ‘hard’ in uw salarisadministratie in? Dan kunnen wij u helaas vele voorbeelden geven waarbij de eigen bijdrage ongewijzigd en dus foutief is gebleven na aanpassing van het salaris. Zorg ervoor dat wij u niet hoeven toe te voegen aan dit ‘lijstje’.

Tip 3. Houd de werkgeversbijdrage buiten uw salarisadministratie

Heeft u een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI? Houd er dan rekening mee dat de werkgeversbijdrage geen vast percentage is bij elke medewerker. Dit is bij een pensioenfonds namelijk wel het geval is. De premie bij een verzekeraar of PPI is echter afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Een beschikbare premie is aan de hand van de leeftijdsafhankelijke staffel nog wel te berekenen. Maar daarnaast zijn er ook nog de kosten voor het partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zonder de juiste gegevens en tooling is dit zelf niet eenvoudig na te rekenen. Bent u verplicht een werkgeversbijdrage in te vullen in de salarisadministratie? Zet deze dan op 0,-. Hiermee voorkomt u een hoop vergissingen.

Tip 4. Haal de werkgeversbijdrage uit Felixx.® online

De werkgeversbijdrage haalt u uit Felixx.® online. Met dit overzicht controleert u de nota van uw pensioenuitvoerder. Maakt u geen gebruik van de controle van Felixx.® online? Neem dan de bedragen uit de nota van uw pensioenuitvoerder over. Nogmaals, wij drukken elke salarisadministrateur op het hart om op individueel niveau niet zelf de werkgeversbijdrage te berekenen. Dit is zonder de tooling van Felixx.® online namelijk nagenoeg onmogelijk bij een pensioenregeling die niet bij een pensioenfonds loopt. Benieuwd naar wat Felixx.® online allemaal voor u kan betekenen? Klik dan hier voor meer informatie.

Tip 5. Geen verplichte maar wel een vrijwillige eigen bijdrage?

Het kan uiteraard voorkomen dat uw medewerkers niet verplicht zijn om bij te dragen aan de pensioenlasten. Mogelijk is er binnen uw pensioenregeling wel de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. Dit wordt ook wel bijsparen of een vrijwillige eigen bijdrage genoemd. Vergeet dan ook niet om deze bedragen aan te passen aan de meest actuele franchise en het maximaal pensioengevend salaris.

Tip 6. Biedt uw organisatie een netto pensioenregeling aan?

Wees er dan bewust van dat de premie voor deze pensioenregeling betaald moet worden uit het nettoloon van de medewerker. Hiermee voorkomt u voor uw medewerkers problemen met de belastingdienst.

Voorkom vergissingen, deel het bericht

Wij hopen u met dit artikel te behoeden voor de meeste gemaakte vergissingen bij het uitvoeren van een werknemersbijdrage in de salarisadministratie. Deel dit artikel ook gerust met uw salarisadministrateur. Dit om te voorkomen dat deze vergissingen ook bij u voorkomen.

Laat ons u ondersteunen

Wilt u er zeker van zijn dat deze valkuilen worden voorkomen? Informeer dan eens vrijblijvend naar de mogelijkheden over Felixx.® loon en Felixx.® online. Door een koppeling tussen uw salarisadministratie en Felixx.® online verkleint u de kans op fouten aanzienlijk!

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder