Werkgeversaansprakelijkheid in de thuiswerksituatie

Werkgeversaansprakelijkheid in de thuiswerksituatie

Een groot deel van de mensen werkt nog regelmatig thuis. Hierdoor neemt de kans op ongevallen in een thuiswerksituatie toe. Dit brengt voor u als werkgever nieuwe uitdagingen met zich mee. Vooral op het gebied van het creëren van een veilige thuiswerkomgeving en het beheersbaar houden van risico’s rondom uw werkgeversaansprakelijkheid. Hoe zit het met uw aansprakelijkheid als er een ongeval plaatsvindt in een thuiswerksituatie?

Pensioenaanmelding vergeten

Wat zegt de wet?

In artikel 7:658 en artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek staat omschreven wat goed werkgeverschap inhoudt. Volgens deze artikelen moet de werkgever maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor zijn werknemers. Schiet de werkgever hierin tekort? Dan is de werkgever zijn zorgplicht niet nagekomen en valt de ontstane schade tijdens werktijd onder de werkgeversaansprakelijkheid.

Zorgplicht werkgever stopt bij de privésituatie

U bent als werkgever niet verantwoordelijk voor wat een werknemer in de privésituatie overkomt. Toch klopt dit niet helemaal. Met het toenemende thuiswerken is er in de meeste gevallen wel een verband tussen het ongeval dat thuis plaatsvindt en de werksituatie. Het is niet ondenkbaar dat uw werknemer letselschade oploopt door zich te verbranden tijdens het thee zetten. Of een werknemer die uitglijdt over rondslingerend speelgoed. Het is voor de werkgever vaak niet mogelijk om dit soort ongevallen te voorkomen door maatregelen te treffen. De ‘huis-tuin-en-keuken-ongevallen’ vallen dan ook niet onder uw zorgplicht. Als werkgever hoeft u dus niet bang te zijn dat u voor dit soort ongevallen aansprakelijk bent.

Wat valt er dan wel onder de zorgplicht van de werkgever?

Als het ongeval plaatsvindt tijdens werktijd, valt het onder uw zorgplicht als werkgever. Daarnaast moet u zeggenschap hebben over de werkplek en moet u in staat zijn om risico’s te beperken of weg te nemen. Er moet een verband zijn tussen de handeling en het werk.

Als de werknemer op de overloop een werkplek heeft gecreëerd, opstaat en van de trap valt, dan is dat gerelateerd aan de directe werkplek. De vraag is dan wel of u zeggenschap had over de inrichting van de werkomgeving om uw aansprakelijkheid te kunnen bepalen.

Een correct ingerichte werkplek, instructies hoe die te gebruiken en instructies om digitaal ook veilig te kunnen werken, zijn voorbeelden die vallen onder uw zorgplicht. Voldoende licht en een ergonomische stoel zijn maatregelen die u dient te nemen om aan uw zorgplicht te voldoen. Wel gelden er lagere eisen aan een thuiswerkplek dan aan een werkplek op kantoor. Wilt u weten of u een vergoeding kunt krijgen voor de thuiswerkplek? Klik dan hier.

Voorkomen is beter dan genezen

De verantwoordelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek wordt dus deels begrensd tot daar waar het echt de privésituatie van de werknemer betreft. De grens tussen de privésituatie en de werkgeversaansprakelijkheid is lastig te trekken en zal per situatie bekeken worden. Door met uw werknemers in gesprek te blijven, voorkomt u nare situaties waarin u aansprakelijk wordt gesteld door uw werknemers. Tip: plan een extra online contactmoment met uw werknemers in en maak een start met het inrichten van een goede thuiswerkplek.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over thuiswerken en uw zorgplicht als werkgever? Laat het ons weten, wij ondersteunen u hier graag bij! U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 085-083 10 00 of op het e-mailadres info@felixxgroep.nl.

Robin Wulfers

Pensioenadviseur
robin.wulfers@felixxwerkt.nl

Robin heeft de studie Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na het afronden van deze studie... Lees verder