Wat is het re-integratie 2e spoortraject?

Wat is het re-integratie 2e spoortraject?

U bent samen met uw werknemers en een arbodienstverlener verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Het re-integratie 2e spoortraject is hier een onderdeel van. Wij spraken hierover met re-integratieconsulent Dirk-Jan Tegel van Intree. Dit interview geeft inzicht in wat u kunt verwachten van een re-integratie 2e spoortraject.

Re-integratie 2e spoor

Wat is een re-integratie 2e spoortraject en wanneer zet u dit traject in?

Dirk-Jan: Een re-integratie 2e spoortraject is een traject waarbij de zieke werknemer wordt begeleid met het vinden van een passende baan buiten zijn eigen werkgever om. Dit kan door middel van een proefplaatsing, een werkervaringsplaats, een direct dienstverband bij een werkgever of via een uitzendcontract.

Meestal wordt het re-integratie 2e spoortraject ingezet na één jaar. Dit kan na advies van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige ook eerder ingezet worden. Stel een werknemer is ¾ jaar ziek maar de bedrijfsarts weet zeker dat hij niet binnen het eigen werk of binnen de eigen organisatie kan terugkeren. Als de bedrijfsarts denkt dat de zieke werknemer wel elders aan het werk kan, dan kan het re-integratie 2e spoortraject eerder ingezet worden.

Hoe ziet het re-integratie 2e spoortraject eruit?

Dirk-Jan: Het re-integratie 2e spoortraject start altijd met een intakegesprek met de werknemer. Na de intake wordt door de re-integratieconsulent het Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak worden alle re-integratieactiviteiten beschreven die het komende jaar ingezet zullen worden. Dit bestaat meestal uit een beroepsoriëntatietest, sollicitatietraining, verschillende modules om de werknemer te ontwikkelen en de sollicitatieactiviteiten.

Is dit traject verplicht?

Dirk-Jan: In zekere zin is dit traject verplicht. Mocht u dit traject als werkgever niet aanbieden dan is er een grote kans dat het UWV het re-integratiedossier afkeurt en waarschijnlijk ook een loonsanctie oplegt. Hierbij loopt u dus het risico om (verplicht) een extra jaar loon door te betalen aan de zieke werknemer. Het is dus zeker verstandig om dit traject in te zetten.

Hoelang duurt het re-integratie 2e spoortraject?

Dirk-Jan: De duur van het re-integratie 2e spoortraject is verschillend. De werkgever bepaalt voor hoeveel maanden het re-integratie 2e spoortraject wordt ingezet. Er zijn trajecten van 3, 6, 9 en 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Mocht de werknemer een nieuwe baan vinden dan stopt dit traject automatisch.

Wat als het 2e spoortraject niet succesvol blijkt?

Dirk-Jan: Het ligt eraan wat men onder succesvol verstaat. Mocht het vinden van een passende baan niet lukken dan wordt er door het UWV gekeken naar de re-integratie inspanningen. Blijkt dat er voldoende re-integratie inspanningen zijn ondernomen dan wordt het door het UWV gezien als succesvol. Mocht de werknemer een nieuwe baan hebben gevonden dan wordt het traject uiteraard ook als succesvol beschouwd.

Het UWV beoordeelt de re-integratie inspanningen in het 2e spoortraject. Zo wordt er gekeken of er voldoende is gesolliciteerd en of er niets is nagelaten om een nieuwe baan voor de werknemer te vinden. Mocht blijken dat er geen nieuwe baan is gevonden en er ook niet voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht dan is de kans op een loonsanctie vanuit het UWV groot.

Is het inschakelen van een begeleider tijdens dit traject noodzakelijk?

Dirk-Jan: Het inschakelen van een re-integratieconsulent wordt geadviseerd omdat het de werkgever meestal aan tijd ontbreekt om dit traject te begeleiden. Door een consulent in te schakelen kan de werkgever zich blijven focussen op de bedrijfsvoering.

In dit traject is het noodzakelijk om verschillende rapportages op te leveren. Er wordt daarnaast intensieve begeleiding verwacht tijdens het solliciteren. Mocht het UWV vinden dat de werkgever hier te weinig aan heeft gedaan dan is de kans op een loonsanctie groot.

Wat doe jij als re-integratieconsulent?

Dirk-Jan: Als re-integratieconsulent activeer en motiveer ik de werknemer om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Daarnaast ondersteun ik hem of haar met het opstellen van een CV en een motivatiebrief, het verrichten van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken en in de ontwikkeling van de werknemer zelf.

Hulp nodig?

Neem dan contact met Dirk-Jan op via dirkjan@intree.nl.

Maaike Hageman

Commercieel projectmedewerkster
maaike@felixxgroep.nl

Maaike heeft de studie Commerciële Economie, afstudeerrichting Sportmarketing, aan de Johan Cruyff Academy afgerond. Lees verder