Wat houdt de uitbreiding van de Wet betaald ouderschapsverlof in?

Wat houdt de uitbreiding van de Wet betaald ouderschapsverlof in?

De Wet betaald ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf dat moment ouderschapsverlof opnemen en daarnaast een uitkering van het UWV ontvangen. In dit artikel leest u hier meer over.

Wet betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Elke werknemer heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen tijdens de eerste acht levensjaren het kind. Dit geldt voor zowel ouders als verzorgers. Ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor ieder eigen, adoptie-, stief- of pleegkind. Als de werknemer verzorger is, dan moet het kind op hetzelfde adres staan ingeschreven. Als de werknemer voldoet aan de voorwaarden, dan heeft de werknemer recht op 26 maal de arbeidsduur per week. Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft van 36 uur per week, dan kan deze werknemer dus 936 uur ouderschapsverlof opnemen.

In principe is ouderschapsverlof onbetaald verlof. In de cao of in de arbeidsvoorwaardenregeling kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen voor (gedeeltelijke) loondoorbetaling tijdens het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Vanaf 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. In deze wet is vastgelegd dat werknemers voor maximaal negen van de 26 verlofweken een uitkering van het UWV kunnen ontvangen. Het gaat om een uitkering van 70% van het dagloon, gemaximeerd tot 70% van het maximumdagloon. Bij een adoptie- of pleegkind heeft de werknemer ook recht op deze uitkering.

De voorwaarde die wordt gesteld, is dat de werknemer deze negen weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind. In het geval van een adoptie- of pleegkind geldt dat deze negen weken in het eerste jaar van opname van het kind in het gezin moeten worden opgenomen.

Voorbeelden

Door het wijzigen van de Wet betaald ouderschapsverlof kan er sprake zijn van een drietal situaties:

Geboortedatum kind: 1 augustus 2021
Wanneer het kind van uw werknemer één jaar voor de Wet betaald ouderschapsverlof is geboren, heeft de werknemer geen recht op betaald ouderschapsverlof.

Geboortedatum kind: 1 februari 2022
Heeft uw werknemer op 1 februari 2022 een kind gekregen? Ook dan kan uw werknemer profiteren van de uitbreiding van de Wet betaald ouderschapsverlof mits de 26 verlofweken nog niet volledig zijn verbruikt. In dit geval kan uw werknemer deze negen weken tot 1 februari 2023 opnemen, waarbij de werknemer een uitkering van het UWV ontvangt. Voor het deel dat na 1 februari 2023 nog niet is opgenomen, betaalt het UWV geen uitkering.

Geboortedatum kind: 1 oktober 2022
Wanneer uw werknemer op 1 oktober 2022 een kind krijgt, kan de werknemer tot 1 oktober 2023 maximaal negen gehele weken ouderschapsverlof opnemen en gedurende deze periode een uitkering van het UWV ontvangen. Mocht uw werknemer op 1 oktober 2023 in totaal drie weken hebben opgenomen, dan vervallen de overige zes weken. Uw werknemer kan deze weken dan nog wel onbetaald opnemen. Dit geldt ook voor de overige 17 verlofweken.

Maak duidelijke afspraken

Omdat een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kunt u als werkgever verwachten dat jonge ouders eerder geneigd zijn om het ouderschapsverlof op te nemen. Uiteraard hoeft u het loon van de werknemer niet door te betalen. Dit regelt het UWV. De eventuele vervanging van de werknemer en de kosten daarvan komen wel voor uw rekening. Om onduidelijkheden te voorkomen adviseren wij u om duidelijke afspraken met uw werknemer te maken.

Let op! Uw werknemer moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk ouderschapsverlof aanvragen en de werkgever mag de aanvraag in principe niet weigeren. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder