Waarin zit het risico bij partnerpensioen?

Waarin zit het risico bij partnerpensioen?

Wordt de toezegging in uw pensioenovereenkomst wel gedekt door de pensioenuitvoerder?

Het partnerpensioen dat een werkgever toezegt aan haar medewerkers is meestal ondergebracht in de collectieve pensioenregeling. Als werkgever moet je er maar van uitgaan dat een en ander probleemloos geregeld is. Maar is dat ook zo? In september 2017 hebben wij bericht over een uitspraak van de rechtbank waarbij een achterblijvende partner geen recht had op partnerpensioen. Er was namelijk geen vereiste notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst.

Partnerpensioen

Partnerpensioen als onderdeel van de (collectieve) pensioenovereenkomst

Het partnerpensioen is geregeld in de pensioenovereenkomst die onderdeel uitmaakt van uw collectieve pensioenregeling. Het is daarmee een afspraak binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.

Partner vaak onbekend bij het pensioenfonds

Hoe weet het pensioenfonds of de verzekeraar dat uw medewerker een partner of een relatie heeft? Dat weten ze niet of niet zeker. Meestal is er een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Daarin wordt in de meeste gevallen alleen opgenomen of er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Medewerkers zijn dan op deze manier bekend bij het pensioenfonds.

Koppeling met GBA onvolledig

Daarmee is de kous nog niet af. In veel pensioenregelingen is afgesproken dat ook ongeregistreerde partners aan het partnerbegrip van de pensioenovereenkomst voldoen. Dat kan ook niet anders omdat een werkgever gehuwden niet anders mag behandelen dan samenwonenden. Meestal gaat dit ook wel goed omdat de verzekeraar of pensioenfonds achteraf zal beoordelen of er een partner is die voldoet aan de eisen conform het partnerbegrip. Als de ongeregistreerde partner maar lang genoeg inwoont en je dat ook kunt aantonen, zit je meestal goed.

Verzekerde pensioenregelingen misschien wel het risicovolst!

Bij verzekerde pensioenregelingen is het vaak zo dat de partner van te voren moet worden aangemeld. En daar gaat het vaak mis. De verzekeraar weet vaak niet of er een partner is, zelfs de werkgever weet dit vaak niet. Toch staat er meestal in de pensioenregeling dat “elke partner” partnerpensioen krijgt. In zo’n geval is de partner van een overleden werknemer wel gerechtigd, maar betaalt de verzekeraar niet uit. De werkgever is dan degene die het partnerpensioen moet uitkeren. Levenslang…

Is het misschien tijd om uw risico’s een keer in kaart brengen?

Hoe heeft u als werkgever het partnerpensioen ondergebracht, en weet u zeker dat het waterdicht is? Ik help u graag om dit een keer goed te controleren. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor begeleiding via 035–698 27 10 of stuur een e-mail naar frank@felixxpensioen.nl. Neem contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder