Waar u aan moet denken bij het overlijden van een werknemer

Waar u aan moet denken bij het overlijden van een werknemer

Overlijden van een werknemer

Normaal gesproken neemt u pas afscheid van een werknemer als deze ontslag neemt of op zijn of haar pensioenleeftijd. Helaas is dat niet iedereen gegund en kan het voorkomen dat één van uw werknemers tijdens het dienstverband komt te overlijden. Een (onverwacht) overlijden is een impactvolle gebeurtenis. Als werkgever komt u samen met uw werknemers voor een aantal praktische zaken te staan. Waar moet u op dat moment aan denken?

Overlijden

Informeer collega’s

Informeer de directe collega’s zo spoedig mogelijk en bij voorkeur persoonlijk. Vervolgens kunt u de overige werknemers informeren. Iedereen zal het bericht op zijn eigen manier verwerken. Houd rekening met gevoelens en emoties. Wijs hierbij een werknemer aan die contact houdt met de nabestaanden. Deze werknemer kan vervolgens de rest van de collega’s informeren.

Nabestaanden

De aangewezen contactpersoon houdt contact met de nabestaanden. Niet alleen om medeleven te tonen, maar ook om na te gaan of een condoleancebezoek, de aanwezigheid bij de uitvaart, een rouwadvertentie en/of een bloemstuk op prijs wordt gesteld.

Door het aanwijzen van een contactpersoon weten de nabestaanden ook wie zij kunnen aanspreken over de verdere afwikkeling. Denk hierbij aan praktische zaken als teruggave van persoonlijke bezittingen en inname van de ter beschikking gestelde zaken als een auto of mobiele telefoon.

Lopende afspraken en werkzaamheden

Afhankelijk van de functie, zal de agenda van de overleden werknemer gevuld zijn met afspraken. Deze zullen geannuleerd of verzet moeten worden. Het is daarbij handig om vooraf te bepalen wie wanneer welke werkzaamheden kan overnemen. Stel externe partijen die contact hadden met de overleden werknemer op de hoogte. Geef ook direct door wie hun ‘nieuwe’ contactpersoon is. Lopende projecten, e-mail en andere persoonlijke post zullen eveneens moeten worden overgenomen.

Salarisadministratie

Door het overlijden van uw werknemer, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Een opzegging is dan ook niet nodig. Wel dient de salarisadministratie op de hoogte gebracht te worden. Is de salarisadministratie uitbesteed? Informeer de externe partij tijdig, zodat deze uw financiële verplichtingen kan afwikkelen. De nabestaanden hebben recht op het tot het moment van overlijden opgebouwde salaris en vakantiegeld. Gebruikelijk worden ook de nog niet benutte vakantiedagen uitbetaald.

Overlijdensuitkering

Wettelijk gezien bent u als werkgever verplicht om aan de nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen. Deze uitkering is gelijk aan het loon vanaf de datum van overlijden tot en met één maand daarna. In veel CAO’s staan overigens uitzonderingen over de hoogte (duur) van deze uitkering.

Van oudsher is deze uitkering bedoeld om de uitvaart te betalen. Deze uitkering kan echter ook benut worden om de periode tot de nabestaandenuitkeringen ingaan te overbruggen. Niet iedereen heeft recht op deze uitkering. In eerste instantie is de uitkering voor de partner waarmee de overledene samenwoonde. Ook andere partijen kunnen hierop aanspraak maken. Ga dus goed na of de opvragende partij tot de kring van gerechtigden behoort.

Beschikt uw organisatie over een ziekteverzuimverzekering? Mogelijk valt deze uitkering onder de dekking van deze verzekering.

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden

Verzekerbare voorwaarden zijn regelingen die de werkgever heeft geregeld voor de werknemer. Denk aan: een pensioenregeling en werknemersverzekeringen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Heeft u uw verzekerbare arbeidsvoorwaarden bij ons ondergebracht en wordt u geconfronteerd met een overlijden? Dan begeleiden wij u ook bij de afwikkeling hiervan. Informeer ons tijdig, zodat wij de desbetreffende pensioenuitvoerder en verzekeraars kunnen inlichten.

Daarnaast leveren wij ook diensten direct aan de nabestaanden. Op uw verzoek zullen wij de nabestaanden met betrekking tot de financiële zaken wegwijs maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de expiratie van het pensioen van de overledene. Zo regelt u als werkgever dat uw reguliere bedrijfsvoering doorgaat. Daarnaast steekt u de nabestaanden een helpende hand toe. Dat is wel zo prettig voor alle betrokkenen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Ronald van Baardwijk op het e-mailadres ronald@felixxgroep.nl. U kunt hem ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Hij is u graag van dienst.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder