Vervallen de vakantiedagen altijd op 1 juli?

Vervallen de vakantiedagen altijd op 1 juli?

Een werkgever is verplicht om te voldoen aan de zorg- en informatieplicht richting haar werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdig informeren van de werknemers over de niet opgenomen vakantiedagen en het vervallen van vakantiedagen. Uit een recente uitspraak is het belang hiervan gebleken. Hieronder leest u hoe het precies zit.

Vervallen van vakantiedagen

Vakantiedagen en de vervaltermijn

Als werkgever heeft u de verplichting om uw werknemers te bewegen om vakantiedagen op te nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het grootste verschil zit hem in de vervaltermijn.

Wettelijke vakantiedagen
Een werknemer die 40 uur per week werkt heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Hierbij moet de werknemer wel in staat zijn geweest om de vakantiedagen op te nemen. Dit is vastgelegd in artikel 7:640a BW.

Bovenwettelijke vakantiedagen
De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die bovenop het aantal wettelijke vakantiedagen komen. Deze vakantiedagen komen na maximaal vijf jaar te vervallen. De vervaltermijn is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn tussen de werkgever en werknemer. Deze afspraken zijn vastgelegd in het arbeidscontract en/of personeelshandboek.

Zorg- en informatieplicht

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag is gebleken dat het voor een werkgever belangrijk is om de zorg- en informatieplicht met betrekking tot het aantal vakantiedagen van een werknemer serieus te nemen. Indien een werkgever niet voldoet aan diens zorg- en informatieplicht, kan het voorkomen dat de vervaltermijn van de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen wordt verlengd. Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Het Gerechtshof benadrukt in deze uitspraak dat de werknemer zijn of haar aanspraak op de niet opgenomen vakantiedagen niet verliest. Doordat de werkgever niet kan aantonen dat zijn werknemer is geïnformeerd, kan het Gerechtshof er niet vanuit gaan dat de werkgever aan haar zorg- en informatieplicht heeft voldaan.

Waar moet u uw werknemers over informeren?

U dient uw werknemers minimaal één keer per jaar te informeren over:

  • Het saldo van de nog op te nemen vakantiedagen.
  • De vervaldatum van de nog op te nemen vakantiedagen.
  • Het vervallen van de vakantiedagen als deze niet worden opgenomen.

Doet u dit niet? Dan bent u als werkgever nalatig met betrekking tot uw informatieplicht. Als gevolg daarvan kan de vervaltermijn van de vakantiedagen worden verlengd, zoals is gebleken uit de uitspraak van het Gerechtshof.

Wij helpen u graag

Heeft u de hulp nodig van een arbeidsjurist? Wij zijn u graag van dienst! Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder