Versoepeling ketenbepaling

Versoepeling ketenbepaling

Langer wachten met het aanbieden van een vast contract?

Dat kan als het kabinet uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken voor de versoepeling van de ketenbepaling in het regeerakkoord van het afgelopen najaar.

Versoepeling-ketenbepaling

Maatregel 2015 had tegengesteld effect

In 2015 werd de ketenbepaling juist strenger gemaakt zodat aan werknemers sneller een contract voor onbepaalde tijd werd gegeven. In de praktijk bleken de nieuwe regels juist een tegendraads effect te hebben. Er werden minder contracten voor onbepaalde tijd gegeven en werknemers belanden al na twee jaar op straat. De regering wilt dit ongewenste effect aanpakken door de ketenbepaling te versoepelen.

Wanneer is er sprake van een keten?

Van een keten is sprake zodra twee of meer contracten elkaar opvolgen. Op dit moment geldt er een ketenbepaling van 3x2x6:

  • er is automatisch een vast contract na drie opeenvolgende tijdelijke contracten, of;
  • na twee jaar, ook al is er in die periode slechts sprake van twee tijdelijke opeenvolgende contracten;
  • van opeenvolgende contracten is sprake als er maximaal zes maanden zit tussen twee tijdelijke contracten.

Wens van het kabinet

In het regeerakkoord is afgesproken om de termijn van twee jaar op te rekken naar drie jaar. De ketenbepaling gaat daarom van 3x2x6 naar 3x3x6. Door de termijn op te rekken naar drie jaar krijgen werknemers een jaar later automatisch een vast contract.

Met deze wijziging hoopt de regering werkgevers beter in staat te stellen om te beoordelen of ze een werknemer een vast contract willen aanbieden. De termijn van twee jaar werd als te kort ervaren. Met als gevolg dat vele werkgevers voor de veilige route kozen en na twee jaar afscheid namen van een werknemer.

Aanpassing in verband met seizoensarbeid

Daarnaast heeft het kabinet plannen om de maximale tussenpoos voor onderbreking van de keten van zes naar minstens drie maanden terug te brengen. De voorwaarde die hierbij geldt is dat er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden verricht kan worden. Denk hierbij aan seizoensarbeid dat niet een volledig kalenderjaar werk biedt, maar waarbij een tussenpoos van zes maanden ook als te lang wordt ervaren.

Balanceren tussen flexibele of vaste contracten

Bij de plannen om enkele effecten van de huidige Wet Werk en Zekerheid aan te pakken is het schipperen voor het kabinet tussen enerzijds de vraag van werkgevers om flexibel om te kunnen gaan met de inzet van werknemers en anderzijds met de roep van werknemers om vaste contracten. Het kabinet gooit hierbij alle werknemers en werkgevers op één hoop. De vraag is of dat gewenst is. Komt de vraag om flexibiliteit of om vaste contracten juist niet uit bepaalde sectoren? Is het daarom niet beter om per sector, via bijvoorbeeld cao’s, afspraken te maken over de gewenste flexibiliteit en vastigheid? Waar flexibiliteit gewenst is zou de overheid juist de werkgelegenheid moeten stimuleren. Waar vastigheid gewenst is zou de overheid het aangaan van vaste contracten juist moeten stimuleren.

Aanpassingen Arbeidsrecht 2018

Dit is deel 2 in serie over aanpassingen in het arbeidsrecht die in het Regeerakkoord zijn besproken. Deel 1 ging over de aanpassing van de duur van de proeftijd, deze kunt u hier terug lezen. Wilt u graag meer weten over deze (voorgenomen) wijzigingen in het arbeidsrecht? Neemt u dan gerust contact met mij op via 035–698 27 10 of via ralph@felixxpensioen.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder