Versobering van de 30%-regeling voor Buitenlandse Werknemers in Nederland

Versobering van de 30%-regeling voor Buitenlandse Werknemers in Nederland

Buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken, kunnen mogelijk profiteren van de 30%-regeling.  Met ingang van 1 januari 2024 is deze 30%-regeling versoberd. Ondanks deze aanpassing behouden uw werknemers die vanuit het buitenland in Nederland werken het recht op een fiscaal vrijgestelde vergoeding. Maar wat houdt deze versobering precies in?

30%-regeling

Wat houdt de 30%-regeling in?

De 30%-regeling is bedoeld voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Als zij aan de voorwaarden voldoen, hoeven zij over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Op deze manier compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te werken, zoals voor verhuiskosten of dubbele lasten

Aanpassing  van de 30%-regeling

Vóór 1 januari 2024 had een werknemer die in aanmerking kwam voor de 30% regeling recht op een belastingvrije vergoeding van 30% gedurende de hele looptijd van 5 jaar. Vanaf 1 januari 2024 is de 30%-regeling gewijzigd door de introductie van een 30-20-10 regel (art. 31a lid 8Wet LB 1964). Dit betekent dat de maximale vergoeding gedurende een periode van maximaal 20 maanden 30% van de grondslag bedraagt. Voor de daaropvolgende maximaal 20 maanden is de vergoeding maximaal 20% van de grondslag. Voor de laatste maximaal 20 maanden is de vergoeding 10% van de grondslag (art. 10ea UBLB 1965)

Uitzonderingen

In sommige gevallen geldt niet de maximale looptijd. Dit is onder meer het geval wanneer er eerder verblijf of tewerkstelling in Nederland heeft plaatsgevonden (zie artikel 10ef UBLB 1965), of wanneer de aanvraag voor de 30%-regeling niet binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling is ingediend (zie artikel 10eg UBLB 1965).

Voorwaarden

Om van de 30-regeling gebruik te kunnen maken, moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld. De werknemer moet in dienst zijn bij een Nederlandse werkgever, beschikken over een specifieke deskundigheid die zeldzaam is op de Nederlandse arbeidsmarkt, geworven zijn buiten Nederland (op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens), en er moet goedkeuring zijn verleend door de Nederlandse belastingdienst. Als uw werknemers deze goedkeuring hebben gekregen en uw loonadministratie wordt behandeld door Felixx.® loon, informeer ons dan over de toekenning van de 30%-regeling. Daarnaast heeft het mogelijk effect op de grondslag voor de pensioenregeling. Dit kan verschillen per pensioenregeling. Neem daarom gerust contact op met uw adviseur om u te informeren over de impact van de 30%-regeling op de pensioenregeling.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder