Verruiming van de vrijstelling voor OV-abonnementen

Verruiming van de vrijstelling voor OV-abonnementen

In 2024 staat er een belangrijke verandering te wachten voor werkgevers en werknemers: de vrijstelling voor het verstrekken van OV-abonnementen aan werknemers wordt verruimd. Dit nieuws werd aangekondigd tijdens Prinsjesdag.

Vrijstelling OV-abonnement

Hoe is het nu geregeld?

Op dit moment zijn er twee regelingen die werkgevers toestaan om OV-abonnementen en voordeelurenkaarten belastingvrij aan werknemers te verstrekken. Het Belastingplan voor 2024 bevat een voorstel om de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling (WKR) uit te breiden.

Wat betekent de verruiming in de praktijk?

Werkgevers kunnen straks OV-kaarten verstrekken aan werknemers zonder dat zij hier belasting over moeten betalen. Dit geldt ongeacht hoe de werkgever de OV-kaart aanbiedt, zolang de werknemer deze kaart voor zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer, gebruikt.

Een belangrijk voordeel is dat werkgevers niet meer verplicht zijn om een registratie bij te houden van het privé- en zakelijk gebruik van deze OV-kaarten. Het verschil tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen komt hiermee te vervallen, wat het proces aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien kan deze uitgebreide vrijstelling werknemers aanmoedigen om het openbaar vervoer te gebruiken voor zowel zakelijke als persoonlijke reizen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxloon.nl of 023-531 80 00.