Pensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen

Pensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen

Bpf Foodservice wijzigt verplichtstelling

Het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen heeft besloten haar verplichtstelling te wijzigen. De wijziging verplichtstelling Bpf Foodservice (voorheen Bpf GIL) betreft een gedeeltelijk intrekking waardoor naar verwachting de verplichtstelling voor 114 ondernemingen komt te vervallen.

Pensioenfonds-GIL

Wat verandert er?

De wijziging dient vooral duidelijkheid te brengen in welke bedrijven precies verplicht zijn zich aan te sluiten bij het fonds. De grootste verandering betreft de omschrijving van diversiteit aan producten. Hieruit valt op te maken dat groothandels met een beperkt assortiment aan levensmiddelen niet meer onder de verplichtstelling vallen. Dit met uitzondering van de expliciet in de verplichtstelling opgenomen specialistische groothandels.

Vrijwillig aansluiten als alternatief?

Het pensioenfonds hoopt dat de ondernemingen die buiten de verplichtstelling vallen, vrijwillig aangesloten blijven. Op zich is dat niet vreemd als groothandel verhandelt u immers levensmiddelen zodat uw bedrijf wat dat betreft nog steeds past bij het profiel van dit fonds. De gewijzigde verplichtstelling gaat overigens pas in zodra de minister deze bekrachtigd en gepubliceerd heeft.

Belangrijk: bedenk op tijd wat u gaat doen!

Het is goed om nu al na te gaan of u onder de verplichtstelling valt en wat eventueel uw alternatieven zijn. Wanneer u namelijk later besluit dat u toch niet meer tot dit fonds wilt behoren, doet u afbreuk aan de solidariteit. Een dergelijk (later) vertrek kan met zich meebrengen dat het fonds u verplicht het zogenoemde ‘verzekeringstechnisch nadeel’ te betalen. Afhankelijk van de omvang van het aantal medewerkers en hun leeftijd kan dit afscheid behoorlijk in de papieren lopen.

Kiezen voor een andere pensioenuitvoerder?

Vaststellen of u dadelijk nog onder de verplichtstelling van het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen (GIL) valt is niet uw dagelijks werk. Het beoordelen van alternatieve pensioenuitvoerders en het opnieuw inrichten van uw pensioenregeling is dit evenmin.

Laat ons u helpen bij het maken van de juiste keuze

Daar kunt u onze pensioenspecialisten voor inzetten. Dan bent u er van verzekerd dat u de juiste keuzes maakt en een goede invulling aan uw zorgplicht als werkgever geeft. Niets doen betekent namelijk dat er later niets te kiezen valt en u niets anders rest dan “vrijwillig” bij dit pensioenfonds aangesloten te blijven.

Voor meer informatie of vragen…

Heeft u verder nog vragen over dit onderwerp of de brochure? Neem gerust contact met ons op via onder andere 085-083 10 00 of beheer@felixx.online.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder