Verplichtgesteld pensioenfonds, bent u al aangeschreven?

Verplichtgesteld pensioenfonds, bent u al aangeschreven?

Momenteel zeer actieve controle op verplichtstellingen

Pensioenfondsen zijn momenteel zeer actief aan het zoeken naar ondernemingen die buiten hun gezichtsveld zijn gebleven. Het gaat hier om verplichtgestelde pensioenfondsen op basis van bedrijfsactiviteiten. Dit doen zij omdat zij bij een terechte claim van een werknemer pensioen moeten toekennen.

Verplichtgesteld-pensioenfonds

Vallen uw bedrijfsactiviteiten wel onder een verplichtstelling?

De bedrijfsactiviteiten van uw onderneming kunnen betekenen dat uw onderneming onder een verplichtstelling van een (bedrijfstak-) pensioenfonds valt. Een verplichtgesteld pensioenfonds dus. Maar bekijkt het pensioenfonds uw bedrijfsactiviteiten wel op de juiste manier? Vaak worden ze namelijk vanachter een bureau onderzocht. Of het fonds baseert de uitkomsten alleen op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Nog vaker wordt er gekeken naar wat er op uw website staat (en social media). Het gaat nog net niet zo ver dat online ‘zoekbots’ het speurwerk doen.

Let op: pensioenpremies kunnen met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht

Wat de bedrijfsactiviteiten in uw onderneming precies zijn en of deze vallen binnen de criteria die gelden voor de verplichtstelling komt bij het onderzoek niet aan de orde. U kunt mogelijk wel direct geconfronteerd worden met pensioenpremies die met terugwerkende kracht (soms tot wel 20 jaar) afdwingbaar zijn. Als het niet aanmelden bij een pensioenfonds aan uzelf te wijten is, en de onderneming niet aan deze betalingsverplichting kan voldoen, loopt u bovendien het risico dat u als bestuurder in privé aangesproken wordt.

Pensioenfonds: Voorkomen is beter dan genezen!

Valt u nu wel of niet onder een verplicht gesteld pensioenfonds? Laat ons beoordelen welke uitleg er aan uw bedrijfsactiviteiten gegeven kan (of moet) worden om een verkeerde aanschrijving te voorkomen.

Neem contact op als u al bent aangeschreven

Bent u al aangeschreven? Dan adviseren wij u om direct met ons contact op te nemen. Wij maken namelijk regelmatig mee dat de ondernemer onbedoeld al aangegeven heeft de verplichtstelling te aanvaarden en inmiddels in gesprek is om een vrijstelling te krijgen. U kunt mailen naar ronald@felixxgroep.nl of bellen naar 085-083 10 00. Neem contact met ons op.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder