Verlengingsvoorstel ontvangen? Dit moet u weten!

Verlengingsvoorstel ontvangen? Dit moet u weten!

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Uw werknemer kan bijvoorbeeld ziek worden. Met een personeelsverzekering kunt u uw bedrijf beschermen tegen de financiële risico’s als gevolg van het ziekteverzuim. Heeft u een personeelsverzekering afgesloten? Dan ontvangt u waarschijnlijk een verlengingsvoorstel van de verzekeraar. Omdat wij begrijpen dat het verlengingsvoorstel een lastig onderwerp voor u kan zijn, leggen wij u graag uit waar de nieuwe premies op gebaseerd zijn.

Verlengingsvoorstel

Wat is een verlengingsvoorstel?

Een verlengingsvoorstel is een voorstel van de verzekeraar waarin het nieuwe premiepercentage bekend wordt gemaakt. U ontvangt dus een nieuw aanbod voor de kosten van uw personeelsverzekering. U ontvangt een verlengingsvoorstel wanneer:

  • Uw personeelsverzekering afloopt.
  • U een personeelsverzekering heeft afgesloten waarbij uw premiepercentage jaarlijks wijzigt.

Het  premiepercentage

Het premiepercentage wordt door verzekeraars gebruikt om de premie, oftewel kosten, van de verzekering te berekenen. Het premiepercentage is gebaseerd op een aantal factoren:

  • De algemene ontwikkelingen van het ziekteverzuim in Nederland.
  • De algemene ontwikkelingen van het ziekteverzuim in uw bedrijfstak.
  • Specifieke ziekteverzuim cijfers binnen uw organisatie.
  • Het aantal werknemers dat u in dienst heeft.
  • De leeftijd van uw werknemers.
  • Het totale bruto jaarloon van uw werknemers dat u wilt verzekeren.

Hoe wordt de premie berekend?

Om de premie van een personeelsverzekering te berekenen, maken verzekeraars gebruik van een premiepercentage. De uiteindelijke premie die u moet betalen wordt als volgt berekend:

Premiepercentage     x     het totale bruto jaarloon     = jaarlijkse premie

Voorbeeld:
De verzekeraar heeft een premiepercentage van 3,20% berekend. Het totale bruto jaarloon is 175.000,00. U betaalt jaarlijks een premie van 0,032 x  175.000,00 = 5.600,00

Wijzigingen premiepercentage

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, is het premiepercentage afhankelijk van een aantal factoren. Op een aantal factoren heeft u invloed en op een aantal niet. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van de factoren waar u geen invloed op heeft: Het ziekteverzuim in Nederland.

Het ziekteverzuim is de eerste twee kwartalen van 2022 gestegen tot 6,3%. Dit is een forse stijging. In 2021 was de stijging gemiddeld 4,9%. Het ziekteverzuim voor het komende jaar wordt geschat op basis van de cijfers van de afgelopen jaren.

JaarStijging ziekteverzuim
20174,0%
20184,3%
20194,4%
20204,7%

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Yorinda van Duivenvoorde

Relatiebeheerder inkomen
yorinda.vanduivenvoorde@felixxwerkt.nl

Yorinda heeft de studie Business Studies, met als afstudeerrichting Banking & Insurance, aan de Hogeschool Inholland afgerond. Inmiddels... Lees verder