Verlenging duur proeftijd

Verlenging duur proeftijd

Gaat de duur van de proeftijd veranderen?

Als het aan het huidige kabinet ligt wel in 2018. Dat zijn de regeringspartijen tenminste overeengekomen in het Regeerakkoord. Doel van de verandering van de duur van de proeftijd is om de kans voor werknemers op een contract voor onbepaalde tijd te vergroten. Dat wil het kabinet doen door de proeftijd te verlengen van twee naar maximaal vijf maanden bij het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd. Verder wordt ook de proeftijd bij tijdelijke contracten van twee jaar of langer verlengd van twee naar drie maanden.

Gaat_de_duur_van_de_proeftijd

Contractduur vs. duur proeftijdbeding

De duur van het contract blijft de belangrijkste graadmeter voor de lengte van de proeftijd. Kunt u het allemaal nog volgen? In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de maximale duur van een proeftijd aan de hand van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Contractduur_proeftijd

De onzekerheid geldt voor zowel werkgever als werknemer

De vraag is in hoeverre deze wijzigingen bijdragen aan het verhogen van het aantal onbepaalde tijd contracten. Geeft een proeftijd van maar liefst vijf maanden niet een te grote mate van onzekerheid voor werknemers, maar ook voor werkgevers? Een proeftijdbeding geeft immers beide partijen het recht om zonder opgave van reden de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Met name in een arbeidsmarkt waarin goed personeel steeds schaarser wordt, is het de vraag of het handig is om een proeftijd van meerdere maanden af te spreken. In de plaats daarvan ligt een contract voor bepaalde tijd meer voor de hand. Om zodoende aan het eind daarvan met elkaar in gesprek te gaan over een eventuele verlenging.

De duur van de proeftijd te lang? Dikke streep door het beding

Wordt niet de juiste maximale duur van een proeftijdbeding gehanteerd? Dan vervalt het volledige proeftijdbeding. Dit betekent dat de reguliere ontslagbescherming geldt voor zowel werkgever als werknemer. Wel kan er in een cao afgeweken worden van de wettelijke termijnen van een proeftijdbeding.

Hulp nodig bij het opstellen van een actueel proeftijdbeding?

Bent u op zoek naar een actueel en volledig arbeidscontract inclusief proeftijdbeding? Via onderstaande link krijgt u binnen 24 uur een standaardmodel arbeidscontract. Heeft u specifieke wensen over het arbeidscontract of volgt u een cao? Klik dan hier om meer informatie te krijgen over de mogelijkheden.

Aanpassingen Arbeidsrecht 2018

Dit is het eerste deel over de voorgenomen wijzigingen van het kabinet met betrekking tot het arbeidsrecht in 2018. In de volgende nieuwsbrieven komen in elk geval de aanpassing van het ketenbeding en de versoepeling van het ontslagrecht aan bod. Wilt u nu al graag meer weten over deze (voorgenomen) wijzigingen in het arbeidsrecht? Neemt u dan gerust contact met mij op via ralph@felixxpensioen.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder