Vergoeding van de thuiswerkplek verplicht?

Vergoeding van de thuiswerkplek verplicht?

Veel thuiswerkers

Door de Coronacrisis zijn veel mensen genoodzaakt om thuis te werken. Er blijft ‘s ochtends meer tijd over om de krant te lezen en files zijn verleden tijd. Een goed begin van de dag! Toch is het voor veel werknemers behelpen. Het ene gezinslid werkt vanuit de keuken en de ander zit in de woonkamer. Een thuiswerkplek volgens de arboregels ontbreekt vaak. Hoe zit het met uw verantwoordelijkheid omtrent de thuiswerkplek van uw werknemers? Bent u verplicht een bedrag beschikbaar te stellen zodat uw werknemers een ergonomische thuiswerkplek kunnen inrichten?

Thuiswerkplek

Vergoeding niet verplicht

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever uw werknemers een onbelaste vergoeding geven voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek. Dit is alleen mogelijk als de kosten binnen de vrije ruimte van de WKR belastingvrij kunnen worden vergoed. Werkgevers zijn niet verplicht de werknemer een thuiswerkplekvergoeding te geven. Wel bent u als werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van uw werknemers. Het beschikbaar stellen van materiaal kan een oplossing bieden!

Thuiswerkplek: Welke vergoedingen voor het inrichten vallen onder de WKR?

  • Gereedschap: Gereedschap kan kosteloos ter beschikking worden gesteld als dit onder het noodzakelijkheidscriterium valt. Van noodzakelijk gereedschap is sprake als de werkgever in redelijkheid kan oordelen dat het noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Denk aan computers, telefoons en printercartridges. Wanneer de werknemer uitdienst treedt, moet de werknemer het materiaal dat ter beschikking is gesteld weer inleveren.
  • Arbovoorzieningen: Arbovoorzieningen kunnen worden vergoed als deze onder de Arbowet vallen. Het bedrijf moet wel een arboplan hebben. Hierbij kunt u denken aan een bureaustoel of bureau.
  • Hulpmiddelen voor zakelijk gebruik: Communicatiemiddelen die uw werknemer ook buiten de werkplek kan gebruiken en die de werknemer voor 10% of meer zakelijk gebruikt, mogen worden vergoed. Hieronder vallen onder andere telefoons, een internetabonnement en een telefoonabonnement. Het gebruik van een computer mag alleen worden vergoed als de werknemer zijn computer voor meer dan 90% zakelijk gebruikt.
  • Nihilwaardering: Een aantal voorzieningen is op nihil gewaardeerd. Deze voorzieningen op de werkplek zijn altijd onbelast. Denk hierbij aan koffie en elektriciteit.

Thuiswerkovereenkomst

Om onduidelijkheid over de vergoedingen te voorkomen, is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Neem in deze overeenkomst ook de instructies op voor het instellen van een goede thuiswerkplek, werktijden en pauzes. Zo verkleint u de kans op arborisico’s.

Digitaal kopje koffie

Niet alleen een ergonomisch ingerichte werkplek is belangrijk voor de gezondheid van uw werknemers. Ook de mentale belasting van uw werknemers zal in deze tijd groter zijn dan voor de coronacrisis. Door het thuiswerken is het lastiger om te signaleren of het goed gaat met uw werknemers. Geef uw werknemers in deze tijd wat extra aandacht door samen een digitaal kopje koffie te drinken!

Heeft u een thuiswerkovereenkomst nodig?

Heeft u nog vragen over de vergoeding van de thuiswerkplek. Of wilt u door ons een thuiswerkovereenkomst laten opstellen? Neem dan gerust contact op via 035-698 2710 of info@felixxgroep.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Robin Wulfers

Pensioenadviseur
robin.wulfers@felixxwerkt.nl

Robin heeft de studie Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na het afronden van deze studie... Lees verder