Verdiep u in het nabestaandenpensioen (voor werkgevers)

Verdiep u in het nabestaandenpensioen (voor werkgevers)

Met de Wet Toekomst Pensioenen komt er een eenvoudiger nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen). Alle pensioenregelingen moeten hier uiterlijk 31 december 2026 aan voldoen. Met betrekking tot het risico bij overlijden beoogt de wetgever meer uniformiteit tussen de verschillende pensioenregelingen. Ook wil men het nabestaandenpensioen begrijpelijker maken. Hoe zit het echter met de risico’s voor u als werkgever? Dit maken wij inzichtelijk met onze eigen rekentool en werken wij uit in een impactanalyse. De afgelopen periode hebben wij al veel uitwerkingen van onze impactanalyse met werkgevers besproken. Hieruit is het inzicht ontstaan dat er grote aansprakelijkheidsrisico’s kunnen opdoemen voor de werkgever. In dit artikel leest u hier meer over.

Verdiep u als werkgever nu in het nabestaandenpensioen

Wat speelt er met het nabestaandenpensioen?

U maakt de keuze om een percentage van het salaris levenslang uit te keren wanneer uw werknemer tijdens het dienstverband overlijdt. Bij het maken van die keuze zijn meerdere opties denkbaar. De meest eenvoudige is de optie waarbij iedereen erop vooruit gaat. Vanzelfsprekend zal de premie voor het nabestaandenpensioen stijgen. Als het huidige budget leidend is, zal het onvermijdelijk zijn dat een groep er beter van wordt en dat een groep er minder van wordt. Compensatie voor werknemers die er minder van worden, ligt in het verschiet. Ook dit verhoogt de premie.

De uitkomsten uit onze rekentool tonen aan bij wie het nabestaandenpensioen lager wordt en welke compensatie daarvoor jaarlijks wordt betaald. Wij zien voorbeelden dat het levenslange nabestaandenpensioen met wel meer dan 4.000,00 per jaar daalt, terwijl de compensatie circa 300,00 per jaar is. De kans is groot dat een werknemer de compensatie niet gebruikt om het verlaagde nabestaandenpensioen bij te verzekeren. Met alle gevolgen van dien als die werknemer overlijdt.

Een simpel voorbeeld

Een werknemer komt te overlijden en laat een 40-jarige partner achter. Gemiddeld genomen ontvangt de achterblijvende partner 42 jaar lang een nabestaandenpensioen. Als het levenslange nabestaandenpensioen met 4.000,00 is verlaagd, mist de nabestaande in totaal een uitkering van 168.000,00 (bruto). De vraag is op welke informatie de instemming met het vernieuwde nabestaandenpensioen is verkregen en op welke wijze de werknemer en de partner in begrijpelijke taal is geïnformeerd? Heeft de werknemer voldoende het besef gehad aan welke risico’s zijn gezin is blootgesteld?

De oplossing

Het kan de voorkeur genieten om standaard te kiezen voor het bijverzekeren van het nabestaandenpensioen uit de compensatieregeling. Als de werknemer dit niet wenst, zal deze zelf in actie moeten komen. Hierdoor is de werkgever meer beschermd tegen toekomstige claims als: “als ik dit geweten had, had ik een andere keuze gemaakt”. Afstemming met de pensioenuitvoerder is noodzakelijk! Op deze wijze kan de werkgever de aanpassing van het nabestaandenpensioen met een gerust hart doorvoeren. Uiteraard moet ook de pensioenuitvoerder mee willen werken. Een aantal uitvoerders heeft inmiddels aangegeven mee te kunnen werken aan deze oplossing. Er zijn echter ook uitvoerders die dit nog niet hebben gedaan.

Wij helpen u graag met het nabestaandenpensioen

Wij helpen u graag bij het doorvoeren van het vernieuwde nabestaandenpensioen. Vanuit de resultaten van onze impactanalyse kunt u een betere en meer gefundeerde keuze maken. Bent u benieuwd wat er voor uw pensioenregeling mogelijk is? Neem dan contact op via info@felixxgroep.nl. Wij helpen u graag verder.

Bart van der Schaal

Pensioenadviseur
bart.vanderschaal@felixxwerkt.nl

Bart is al vele jaren actief als pensioenadviseur. Met diverse pensioeninhoudelijke opleidingen en een studie actuarieel... Lees verder