Vakantieverlof en ouderschapsverlof voor uw werknemers

Vakantieverlof en ouderschapsverlof voor uw werknemers

Hoe werkt dit precies?

In de afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen over diverse soorten verlof. Daarom zijn wij vanaf april 2020 een reeks artikelen over de verschillende soorten verlof gestart. Hierbij meer informatie over… Vakantieverlof en ouderschapsverlof voor uw werknemers. Lees hieronder snel verder!

Vakantieverlof-en-ouders

Vakantieverlof

In deze tijd zoeken werkgevers naar alternatieve oplossingen om te voorkomen dat werknemers noodgedwongen ontslagen moeten worden. Daarnaast wilt u als werkgever voorkomen dat uw werknemers aan het eind van het jaar nog een grote hoeveelheid vakantiedagen over hebben. Bij een eventueel ontslag moeten deze allemaal worden uitbetaald, bovenop een verplichte transitievergoeding!

Wettelijke vakantiedagen

Elke werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Deze wettelijke vakantiedagen komen een halfjaar nadat deze zijn opgebouwd, te vervallen.

Voorbeeld: In 2019 heeft uw werknemer 20 vakantiedagen opgebouwd. Daarvan heeft uw werknemer vijf vakantiedagen opgenomen. In het eerste halfjaar van 2020 neemt de werknemer nog eens vijf vakantiedagen op. Op 1 juli heeft uw werknemer dus nog een restant van tien vakantiedagen. Deze komen op 1 juli 2020 te vervallen. De werknemer moet deze wettelijke dagen opnemen vóór 1 juli. U mag dat niet weigeren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De werknemer heeft na 1 juli geen recht meer om deze vakantiedagen op te nemen, tenzij de werknemer niet in de gelegenheid was om de vakantiedagen op te nemen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte. Of wanneer u als werkgever de werknemer onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Zorg dat u jaarlijks uw werknemers informeert over het vervallen van de wettelijke dagen. Zo voorkomt u onduidelijkheden bij een eventuele eindafrekening bij uitdiensttreding. Ook voorkomt u een enorm stuwmeer aan vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast het aantal wettelijke vakantiedagen kan een werkgever aan de werknemer extra vakantiedagen schenken. Deze worden bovenwettelijke dagen genoemd. De regels voor de bovenwettelijke dagen zijn iets anders. De vervaltermijn van de bovenwettelijke dagen is 5 jaar.

Vakantie en de Coronacrisis

Veel werknemers trekken op dit moment hun vakantie in. Dit levert een probleem voor de werkgever op. Dat is niet hoe het werkt. De werkgever is helemaal niet verplicht om mee te werken aan het teruggeven van niet genoten vakantiedagen als een werknemer besluit toch te gaan werken. Meer informatie hierover vindt u in een voorgaand artikel.

Aanvragen vakantiedagen

De ene werkgever is heel rigide in het aanvragen van vakantiedagen. De andere werkgever neemt het niet zo nauw en laat de werknemer rustig een paar weken in het ongewisse. Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het aanvragen van vakantiedagen. Vraagt een werknemer vakantie aan? Reageert u niet binnen twee weken? Dan mag de werknemer er vanuit gaan dat de vakantieaanvraag is goedgekeurd.

Ouderschapsverlof

Iedere ouder heeft recht op het opnemen van ouderschapsverlof. Dit mag maximaal 26 weken maal de arbeidsduur. Het maximaal aantal op te nemen uren van ouderschapsverlof bedraagt 1040 uur. Het ouderschapsverlof kan op verschillende manieren worden opgenomen. Bijvoorbeeld een jaar lang één dag per week. Er kan voor gekozen worden om het verlof op te splitsen in zes delen van één maand. Het ouderschapsverlof hoeft dus niet te worden opgenomen in een aaneengesloten periode.

Stopt het ouderschapsverlof? Dan heeft de werknemer recht op het volledig aantal arbeidsuren dat de werknemer werkte voordat het ouderschapsverlof inging. Dat is ook gelijk de reden waarom een werknemer ouderschapsverlof zal aanvragen, namelijk het behouden van het aantal arbeidsuren.

Aanvragen van ouderschapsverlof

Een werknemer dient twee maanden voor aanvang van het ouderschapsverlof de aanvraag in te dienen. Dan dient de werknemer ook het verzoek voor de duur, de ingangsdatum en de einddatum van het verlof in.

Voor wie kan ouderschapsverlof worden aangevraagd? Voor een eigen kind, adoptiekind of erkend kind. Er kan ook ouderschapsverlof opgenomen worden voor een pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Het kind moet dan wel bij uw werknemer wonen volgens de basisregistratie personen. Het weigeren van opname van ouderschapsverlof door de werkgever kan alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over het vakantieverlof of ouderschapsverlof? Of heeft u een andere arbo-gerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via 035-698 2710 of via pien@felixxgroep.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder