Update 2: Het pensioenakkoord

Update 2: Het pensioenakkoord

In augustus 2020 publiceerden wij een artikel waarin minister Koolmees 211 vragen over het Pensioenakkoord beantwoordde. Nu willen wij u wederom graag voorzien van een update met betrekking tot het Pensioenakkoord. Hieronder vindt u meer informatie over de planning en de diverse wijzigingen die ons staan te wachten.

Pensioenpremies

Pensioenakkoord: Tijdslijn

Ondanks de coronaperiode wordt de wetgeving van het Pensioenakkoord verder uitgewerkt. Om uw geheugen op te frissen, vindt u hieronder een tijdslijn.

Najaar 2020:Consulatieperiode over het Pensioenakkoord
April 2021:De wetgevingsvoorstellen worden bekend gemaakt
Juni 2021:Besluiten in de Tweede Kamer
Oktober 2021:Besluiten in de Eerste Kamer
Januari 2022:Beoogde inwerkingstrede/Start Transitieperiode
2026:Einde Transitieperiode en start Compensatieperiode
2036:Einde Compensatieperiode

Pensioenakkoord: Wijzigingen

Inmiddels is het doorvoeren van het Pensioenakkoord een onomkeerbaar proces en zullen wij ons erop moeten voorbereiden dat er in de pensioenregelingen diverse wijzigingen aangebracht moeten gaan worden. Op basis van de beschikbare gegevens hebben wij een aantal voorlopige wijzigingen onder elkaar gezet. De definitieve wijzigingen hangen af van de definitieve wetsvoorstellen die in 2021 ingebracht zullen gaan worden.

  • Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om aan nieuwe werknemers een stijgende premiestaffel toe te zeggen.
  • Het is vanaf 2026 niet meer mogelijk om voor bestaande werknemers een stijgende premiestaffel te handhaven.
  • Vanaf 2022 moet het nabestaandenpensioen minimaal 50% van het salaris bedragen.
  • Vanaf 2022 kan er een bedrag van 10% van het ouderdomspensioenkapitaal eenmalig vanaf pensioendatum worden opgenomen.

Informatie van verzekeraars

Wij verwachten dat de komende periode veel verzekeraars u zullen voorzien van informatie over dit onderwerp. Deze informatie zal voornamelijk algemene informatie behelzen. De definitieve uitwerkingen zijn immers nog niet bekend. Wat kunt u het best doen met deze informatie? Bestudeert u vooral deze informatie en als u vragen heeft, bent u altijd van harte welkom om deze aan ons te stellen. Wij zullen deze informatie ook ontvangen en verzamelen. Op het moment dat er ons inziens actie nodig is, zullen wij u uitgebreid informeren.

Hoe nu verder?

Op dit moment zijn wij ons druk aan het voorbereiden op de nieuwe wetgevingen en de consequenties die deze voor onze relaties zullen hebben. Wij zullen hier in onze gesprekken in 2021 uitgebreid bij stilstaan. Mocht u zelf al vragen hebben, neem dan contact met ons op. U kunt ons rechtstreeks via info@felixxgroep.nl of telefonisch op het telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder