Update: Het pensioenakkoord van 2019

Update: Het pensioenakkoord van 2019

Pensioenpremies

Het Pensioenakkoord van 2019

Recent heeft u in het nieuws kunnen vernemen van Minister Koolmees dat er overeenstemming is bereikt over de uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord. Omdat in ons poldermodel de vakbonden hier ook nog akkoord op moeten geven, is de uitwerking nog niet definitief. Er is een zogenoemde “hoofdlijnennotitie” gepubliceerd waar nog vele details van uitgewerkt moeten worden.

Het Pensioenakkoord is in principe gesloten onder grote politieke druk van de pensioenfondsen. De berichten over een te lage dekkingsgraad en daarmee de mogelijkheid dat pensioenrechten gekort moesten worden, zorgden voor veel onrust. Deze onrust is veel minder onder verzekerde pensioenregelingen. Immers deze kennen geen dekkingsgraad waardoor verzekeraars ook geen mogelijkheden hebben om pensioenrechten te korten.

Wij verwachten dat de komende periode veel verzekeraars u zullen voorzien van informatie over dit onderwerp. Deze informatie zal voornamelijk algemene informatie behelzen. De definitieve uitwerkingen zijn immers nog niet bekend. Wat kunt u het beste doen met deze informatie? Bestudeert u vooral deze informatie en als u vragen heeft, bent u altijd van harte welkom om deze aan ons te stellen. Wij zullen deze informatie ook ontvangen en verzamelen. Op het moment dat er ons inziens actie nodig is, zullen wij u uitgebreid informeren. De verwachting is dat de nieuwe regels niet eerder ingaan dan 1 januari 2026.

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via info@felixxgroep.nl of telefonisch op het telefoonnummer 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder