Uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding wijzigt

Uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding wijzigt

Wat houdt de compensatieregeling in?

Als werkgever moet u loon doorbetalen aan uw zieke werknemers. Wanneer een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Uw zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding wordt berekend op basis van het laatst verdiende maandsalaris en de duur van het dienstverband. De compensatieregeling gaat wijzigen.

Compensatieregeling

Regeling compensatie transitievergoeding

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kunt u als werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Dit om te voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling aan kosten. Ook voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. De uitvoering van de compensatievergoeding voor de transitievergoeding wordt per 1 april 2020 gewijzigd. Hieronder vindt u drie punten die u als werkgever moet weten.

1. Het Tweede Maximum vervalt

Het loon dat de werknemer tijdens de eerste 2 jaren van zijn of haar ziekte heeft ontvangen, is niet van invloed op de hoogte van de compensatie. Ook geldt dit voor de al ontvangen uitkeringen of subsidies. Het hangt af van de andere voorwaarden van de compensatieregeling of de betaalde transitievergoeding volledig wordt gecompenseerd.

2. Beëindigen slapend dienstverband

Als uw werknemer verzoekt om een slapend dienstverband te beëindigen, moet u hier als werkgever aan meewerken. Dit heeft de Hoge Raad in november 2019 bepaald. U kunt compensatie krijgen als u in zo’n situatie een transitievergoeding heeft betaald. U moet de beëindiging van het dienstverband dan wel samen hebben besloten vóór 31 december 2019. Daarnaast moet u dit hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als de transitievergoeding op basis van de oude regels is bepaald, dan gelden deze regels ook voor het bepalen van de hoogte van de compensatie.

3. Soms meer tijd nodig voor het nemen van een beslissing

Is uw werknemer na 2 jaar ziekte op of na 1 april 2020 nog in dienst, terwijl de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2020 beëindigd had kunnen worden? Dan heeft het UWV maximaal 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen.

Heeft u hulp nodig?

Wij begeleiden onze klanten bij het omgaan met dergelijke problematieken. Laat u door ons hierin bijstaan. Wilt u meer informatie, kijk dan op onze pagina ziekteverzuimbegeleiding of neem contact met ons op via 035–698 27 10.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder