Uitgebreide informatieplicht vanaf 1 augustus

Uitgebreide informatieplicht vanaf 1 augustus

De Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt een aantal veranderingen met zich mee. Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 onder andere meer informatie over arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten bij aanvang van het dienstverband vermelden. In dit artikel leest u hier meer over.

Uitgebreide informatieplicht

Wetgeving

De Wet implementatie EU-Richtlijn transparant en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet heeft als doel het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Op deze manier probeert de Europese Unie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Zo dient u als werkgever per 1 augustus binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden van uw werknemers, bepaalde gegevens te vermelden. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot deze informatieplicht.

Belangrijkste wijzigingen

Werkplek
Wanneer een werknemer niet op (hoofdzakelijk) één vaste plek werkt, dient u dit te vermelden. U dient te vermelden dat de werknemer vrij is om de werkplek te bepalen of dat de werknemer op verschillende plekken zijn/haar werk mag verrichten. Deze hoeven niet gespecificeerd te worden.

Arbeidsovereenkomst
Op dit moment dient u aan te geven voor welke duur een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Vanaf 1 augustus is het in plaats daarvan toegestaan om een concrete einddatum te vermelden.

Verlof

Momenteel moet bij het aangaan van de overeenkomst de aanspraak op vakantieverlof, of de manier van berekenen hiervan, worden vermeld. Door de nieuwe richtlijn dient u in de toekomst ook de aanspraak op ander verlof te vermelden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ouderschapsverlof
 • Verhuisverlof
 • Betaald vakbondsverlof

Voorspelbaar werkpatroon

Op het moment dat uw werknemer een voorspelbaar werkpatroon heeft, dan zijn de werktijden grotendeels voorspelbaar. Is dit het geval? Dan moet u uw werknemer in vervolg over het volgende informeren:

 • De normale arbeidsduur per week of de normale arbeidsduur per dag
 • De regeling buiten de normale arbeidstijd
 • De regeling voor de vergoeding voor werken buiten de normale arbeidstijd
 • De regeling over het ruilen van diensten of het krijgen van een ander rooster

Onvoorspelbaar werkpatroon

Heeft uw werknemer een wisselend rooster of wisselende diensten? Dan is er sprake van een onvoorspelbaar werkpatroon. Voor dit werkpatroon moet u uw werknemers informeren over:

 • De variabele werktijden
 • De uren die ten minste worden uitbetaald
 • De verplichte dagen en/of uren waarop u de werknemer verplicht te komen werken
 • Het moment tot wanneer uw werknemer opgeroepen kan worden en tot wanneer de oproep ingetrokken kan worden

Overige aanpassingen

U moet daarnaast ook informatie verstrekken over de volgende punten:

 • De procedure die zowel voor de werkgever als werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst geldt
 • De bestanddelen waaruit het salaris bestaat (denk aan de verschillende toelage(n))
 • De betalingswijze van het loon (in de meeste gevallen is dit giraal)
 • De proeftijd
 • De identiteit van de inlenende onderneming (dit geldt alleen als er sprake is van een uitzendovereenkomst)
 • De procedure van bijvoorbeeld het scholingsbeleid

Wanneer gaat de uitgebreide informatieplicht in?

Op 1 augustus 2022 gaat de uitgebreide informatieplicht in. De arbeidsovereenkomsten die vóór deze tijd zijn aangegaan, hoeft u niet te wijzigen. Zodra uw werknemer hierom vraagt, dient u de uitgebreide informatie toe te voegen. U moet dan binnen een maand op het verzoek van uw werknemer reageren.

Gevolgen van het niet verstrekken van de uitgebreide informatie

Op het moment dat u de verplichte informatie niet of onjuist verstrekt en hierdoor schade ontstaat bij uw werknemer, dan bent u hiervoor als werkgever aansprakelijk.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of wilt u zeker weten dat u een correct modelarbeidsovereenkomst heeft? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder