Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Uitfaseren pensioen: Business as usual!

Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes zijn huiswerk gedaan; de mogelijkheid voor alle dga’s om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen bestaat niet! Uiteraard betreurt hij de ten onrechte gewekte suggestie dat aftrek van de (toekomstige) indexaties mogelijk zou zijn. Tegelijkertijd onderschrijft hij dat de regelgeving ter zake van het pensioen in eigen beheer (PEB) gecompliceerd is. Met deze vaststelling verandert er feitelijk niets aan het oorspronkelijke wetsvoorstel. Lees hier meer informatie over het uitfaseren pensioen voor dga’s.

wiebes

Laatste nieuws: Het wetsvoorstel is op 7 maart ook door de Eerste Kamer aangenomen. Nu volgt de publicatie in het Staatsblad en het wetsvoorstel zal naar verwachting 1 april of 1 mei definitief wet worden.

Novelle

In die gevallen waarin het pensioen buiten de werkvennootschap is veiliggesteld, en er op de balans een geactiveerde post vooruitbetaalde indexaties voorkomt, wil staatssecretaris Wiebes wel toestaan dat bij omzetting in een voorziening oudedagsverplichting de vooruitbetaalde indexatie (alsnog) wordt afgetrokken:

  • Wordt de oudedagsverplichting in één keer afgekocht? Dan mag hij de op de balans geactiveerde indexatielasten in één keer fiscaal aftrekken;
  • Blijft de oudedagsverplichting staan? Dan mag hij de geactiveerde indexatielasten gedurende een periode van omzetting tot zijn 87-jarige leeftijd lineair in aftrek brengen van de winst van de bv waarin hij werkzaam is (was).

Om misbruik te voorkomen dient de post vooruitbetaalde indexaties in de aangifte vennootschapsbelasting opgenomen te zijn vóór de datum waarop het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen bij de Tweede Kamer is ingediend (dus vóór 20 september 2016).

Hoe nu verder?

In de novelle is opgenomen dat de wet ingaat op de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

De stemming in de Tweede Kamer is op 9 februari 2017 en in de Eerste Kamer uiterlijk 7 maart 2017. Daarna volgt dan nog de publicatie in het Staatsblad. Het wetsvoorstel zal naar verwachting dan ook 1 april of 1 mei definitief wet worden.

Tot de datum inwerkingtreding van de wet kan de pensioenopbouw in eigen beheer voortgezet worden. Tot drie maanden na inwerkingtreding kan de waarde van extern verzekerd pensioen nog naar eigen beheer teruggehaald worden.

Wanneer uw traject uitfaseren pensioen in eigen beheer even ‘on hold’ gezet is, kan nu verder gegaan worden met de invulling hiervan. Wat dus nog niet precies bekend is, is de eerste datum waarop u uw pensioenverplichting kunt omzetten in een ouderdagsverplichting met eventueel aanvullend afkopen.

Voor meer informatie of vragen…

Heeft u verder nog vragen over dit onderwerp of de brochure? Neem gerust contact met ons op via onder andere 035-698 27 10 of beheer@felixx.online.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert@felixxgroep.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verderBent u al bekend met ons salarisadministratiepakket?

Felixx.® loon is een speciaal ingerichte versie van de salarisadministratie-applicatie van Nmbrs. U blijft met Felixx.® loon zelf in controle, terwijl u meer tijd over heeft voor de ontwikkeling van uw nieuwe en bestaande werknemers. Dat voor maar  5,31 per werknemer per maand!