Transitievergoeding nieuwe wet (WAB) werpt zijn schaduw vooruit

Transitievergoeding nieuwe wet (WAB) werpt zijn schaduw vooruit

Wijziging arbeidsrecht in 2020 heeft nu al consequenties bij contractverlening

In juni heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet gaat in op 1 januari 2020, maar kan nu al een rol spelen bij het verlengen van een arbeidscontract. Eén van de aandachtspunten daarbij is de te betalen transitievergoeding.

Compensatie-transitievergoeding

Bij elke vertrekkende werknemer een transitievergoeding betalen

Op dit moment betaalt een werkgever een transitievergoeding als een werknemer na twee jaar uit dienst gaat. Een werkgever hoeft geen vergoeding te betalen als het vertrek op initiatief is van de werknemer. Met de nieuwe wetgeving moet er vanaf 2020 ook aan werknemers met een kortere diensttijd dan twee jaar een transitievergoeding worden betaald. Er geldt geen overgangsrecht. Het initiatief van het vertrek moet nog wel steeds bij de werkgever liggen.

Voorbeeld: Verlengt u een half jaar contract niet per 15 januari 2020? Dan was u in de oude situatie geen transitievergoeding verschuldigd als de diensttijd korter was dan twee jaar. Straks bent u wel een transitievergoeding verschuldigd. Houd dit in gedachten als u de komende tijd besluit een aflopend contract te verlengen.

Heeft u binnenkort contractwijzigingen?

Wellicht heeft u op korte termijn al te maken met contract beëindigingen of vernieuwingen en heeft u behoefte om even te sparren. Neemt u dan gerust contact met ons op om u hierbij te helpen. Wij staan voor u klaar via 085-083 10 00 of per email ralph@felixxgroep.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder