Tips voor een zorgeloos pensioen

Tips voor een zorgeloos pensioen

Zelf uw pensioen verzorgen

Ligt er geen grote erfenis in het verschiet en wilt u toch zorgeloos genieten van uw pensioen? Dan zult u hier vooral zelf voor moeten zorgen. Lees hieronder wat u zelf kunt regelen voor een zorgeloos pensioen.

pensioen

AOW-uitkering

Op uw AOW-datum kunt u in ieder geval aanspraak maken op een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) en wanneer uw (voormalige) werkgevers pensioen hebben toegezegd daarnaast een pensioenuitkering. De AOW is een basisvoorziening waarvan de hoogte gerelateerd is aan het minimum inkomen en is daarbij geen vetpot. Voor een alleenstaande is de AOW-uitkering inclusief vakantiegeld netto per maand 1.231,00. Voor een samenwonende is dit netto 837,00 (op basis van de bedragen in 2020).

Maximale pensioenopbouw

Bij veertig dienstjaren wordt verondersteld dat de AOW in combinatie met een maximale pensioenbouw 70% van het laatstverdiende inkomen bedraagt. De praktijk is echter anders. Het pensioen dat door de werkgevers toegezegd wordt, is niet altijd maximaal en veelal gebaseerd op het gemiddeld verdiende inkomen gedurende de werkzame periode.

Zwitserlevengevoel

Droomt u van het ‘Zwitserlevengevoel’ (zeilen, golfen en reizen) of andere leuke dingen tijdens deze niet werkzame periode van uw leven? Dan zult u nu keuzes moeten maken. De keuzes die u kunt maken om u zelf te voorzien van een zorgeloos pensioen hebben wij hieronder op een rijtje gezet.

Oplossing 1: Sparen in privé

Deze mogelijkheid kent verreweg de meeste flexibiliteit. Maandelijks legt u voor de oude dag geld opzij. In geval van nood kunt u geld opnemen en dit later weer toevoegen. U moet wel van het geld af kunnen blijven. Vanaf uw pensioendatum gaat u naast de al aanwezige voorzieningen van dit vermogen leven. U betaalt over dit vermogen jaarlijks vermogensrendementsheffing en na uw overlijden zullen de erfgenamen in beginsel erfbelasting moeten afdragen. Om deze reden kunt u ervoor kiezen om een deel van dit netto geld te beleggen. Daar zijn wel risico’s aan verbonden. Bedrijven kunnen failliet gaan en u kunt uw geld verliezen. Als u uw geld professioneel wilt laten beheren, kunt u kiezen voor een beleggingsfonds. Hierbij wordt uw geld samen met dat van andere deelnemers gespreid belegd en beheerd door een ervaren fondsmanager.

Oplossing 2: Storten in een lijfrenteregeling

Hierbij bent u aan regels gebonden. Jaarlijks legt u, eenmalig of periodiek, bij een bank of verzekeraar geld in een lijfrenteregeling. De betaalde premie is vervolgens een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Het onder lijfrente opgebouwde kapitaal valt niet onder de vermogensrendementsheffing. Op de beoogde einddatum zult u (belaste) lijfrente-uitkeringen moeten kopen. Kiest u voor bank sparen? Dan volgt dit kapitaal/de uitkeringen het erfrecht. Het nadeel is dat dit kapitaal geblokkeerd is. U mag tussentijds geen geld opnemen. Lees hier verder voor meer informatie over lijfrente-uitkeringen.

Oplossing 3: Verbeteren van de pensioenregeling (bijsparen)

Ook voor bijsparen gelden regels. De pensioenpremie die u betaalt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het soort pensioenregeling waaraan u deelneemt. Veelal zal dit een beschikbare premieregeling zijn. De betaalde premies worden op uw loonstrook in mindering gebracht op uw bruto inkomen en vormt zo een aftrekpost. Op uw pensioendatum verkrijgt u hiermee dan een extra (belaste) pensioenuitkering. Ook hier is het kapitaal geblokkeerd. U mag tussentijds geen geld opnemen.

Oplossing 4: Eigen woning

Wanneer uw hypotheek is afgelost, levert dit direct een extra besteedbaar inkomen op. Aflossen op de eigenwoningschuld is daardoor een vorm van sparen voor de oude dag. Let wel op eventuele boetes als u te veel aflost. Op of na pensioeningangsdatum kunt u er bovendien voor kiezen om kleiner te gaan wonen of na verkoop van uw woning iets te gaan huren. Het op die manier verkregen extra vermogen kan dan aangewend worden om het inkomen te verbeteren.

Ben ik er dan als ik voor één van deze oplossingen kies?

Een combinatie van de gegeven oplossingen behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten te sparen in privé in combinatie met één van de andere oplossingen. Mogelijk zijn er specifiek voor u nog andere opties. Ook kan uw persoonlijke situatie in de loop van de tijd wijzigen waardoor eerder gemaakte keuzes herzien moeten worden.

Heeft u nog vragen of heeft u advies nodig?

Neem dan contact op met Ronald van Baardwijk op het e-mailadres ronald@felixxgroep.nl. U kunt hem ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Hij is u graag van dienst.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder