Benut u optimaal de subsidies en kortingen?

Benut u optimaal de subsidies en kortingen?

Voor uw werknemers?

Jaarlijks verstrekt de overheid specifieke korting en subsidieregelingen die werkgevers stimuleren om bepaalde categorieën werknemers aan te nemen. We hebben het dan over:

 • premiekortingen;
 • het lage-inkomensvoordeel (LIV);
WHK-2014

Voor welke werknemers geldt dit?

U kunt de regelhulp gebruiken voor o.a. de volgende werknemers:

 • werknemers met een uurloon van tenminste 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.
 • werknemers in het doelgroep-register banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie).
 • werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW).
 • werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering).

Regelingen vaak onbekend

Bij veel werkgevers zijn deze regelingen niet bekend of weten waaraan zij moete voldoen om in aanmerking te komen voor deze regelingen. Weet u daarom of u in aanmerking komt voor één van deze overheidsregelingen?

Onbenutte kostenvoordelen

Het benutten van deze korting en subsidieregelingen kan u veel geld besparen. Helaas zijn deze regelingen vaak complex en moet u voldoen aan specifieke eisen om geen naheffingen of boetes tot gevolg te hebben. De Rijksoverheid heeft het daarom gemakkelijker gemaakt met behulp van online hulpmiddelen:

 • Komt u in aanmerking voor de regeling: Wilt u weten of u recht heeft op een premiekorting, het LIV of loonkostensubsidie? Met de ‘regelhulp’ van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast.
 • Hoe hoog zijn de premievoordelen en lage-inkomensvoordeel: Wilt u weten hoe hoog de premiekorting of lage-inkomensvoordeel in uw situatie voor de komende jaren is, vul dan de premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie ‘calculator’

Welke gegevens heeft u nodig om de online hulpmiddelen te gebruiken?

Om de regelhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uit welke uitkeringssituatie komt de werknemer;
 • het gemiddelde uurloon van de werknemer;
 • de leeftijd van de werknemer.

Laat ons u helpen

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder