Wanneer mag ik stoppen met werken?

Wanneer mag ik stoppen met werken?

Uw AOW leeftijd is niet bepalend

Veel mensen hebben meerdere pensioenen opgebouwd die uitkeren op verschillende leeftijden. De AOW-leeftijd, vaak hierbij een ankerpunt, is daarbij zelf ook nog aan het schuiven. Moet je die pensioenen in laten gaan op de vooraf vastgestelde momenten of op de AOW-leeftijd? Zeker niet! De meeste pensioenregelingen zijn tegenwoordig flexibel met de startdatum van de uitkering.

Stoppen-met-werken

Controleer de opties van uw pensioenregelingen

Volgens de wet moet de mogelijkheid van vervoegen of uitstellen van het pensioen zijn opgenomen in het pensioenreglement. Tegenwoordig wordt in nagenoeg elke pensioenregeling deze keuze wel gegeven. In oude pensioenregelingen kan het voorkomen dat die optie ontbreekt. In overleg met de pensioenuitvoerder en de belastingdienst is het dan toch vaak mogelijk om het pensioen eerder of later in te laten gaan dan de oorspronkelijke pensioenleeftijd zoals genoemd in de pensioenregeling.

De pensioendatum verschuift

Veel mensen werken al tientallen jaren met de verwachting op hun 65ste of zelfs eerder te kunnen stoppen met werken. Ze kijken er naar uit. Vooral degene die denken het werk fysiek en mentaal niet langer vol te kunnen houden. Onder invloed van een stijgende levensverwachting schuift echter de overheid de pensioendatum steeds verder op. Sinds 1 januari 2018 is de pensioendatum vastgesteld op 68 jaar, terwijl die een aantal jaar geleden nog op 65 jaar stond.

Eerder stoppen met werken tegen een lagere pensioenuitkering

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om het pensioen te vervroegen, kan er toch eerder worden gestopt met werken. Dit verlaagt wel de uitkering. Er moet immers over een langere periode worden uitgekeerd. Ook wordt er minder lang pensioen opgebouwd. Volledig stoppen is daarom soms geen optie. Maak daarom handig gebruik van de fiscale wetgeving. Door regelingen als de Generatieregeling kan een teruggang in nettoloon toch sterk worden beperkt.

Uitstellen van pensioen

Een groot aantal mensen heeft pensioen dat op hun 65ste tot uitkering komt. Zij willen dit uitstellen omdat ze het geld nog niet ‘nodig’ hebben. Door uitstel wordt de uitkering hoger (er hoeft namelijk minder lang te worden uitgekeerd). Dit voordeel moet dan wel opwegen tegen het gemis aan uitkering gedurende de periode dat er wordt uitgesteld. Bijvoorbeeld: uitstel met 1 jaar levert 6.000,- per jaar op in plaats van de oorspronkelijk 5.000,-. Er moet daardoor minstens 6 jaar worden door geleefd om het uitstel terug te verdienen.

Denk ook aan het partnerpensioen

Het uitstellen of vervroegen van het pensioen heeft vaak ook gevolgen voor de ingang van het partnerpensioen. Het uitstellen van het ouderdomspensioen kan ook betekenen dat de dekking bij overlijden (partnerpensioen) wordt uitgesteld. Dit speelt met name bij een partnerpensioen dat is verzekerd op risicobasis, iets dat tegenwoordig steeds vaker voorkomt. Andersom kan het vervroegen van het ouderdomspensioen betekenen dat er eerder een partnerpensioen is verzekerd. Geef daardoor voldoende aandacht aan het partnerpensioen als er wordt nagedacht over het uitstellen of vervroegen van het pensioen.

De huidige AOW-leeftijd is 66 jaar + 4 maanden

Voor veel werknemers is de AOW-leeftijd een ‘natuurlijk’ moment om te stoppen met werken. Met de aanvulling van het Nederlandse ‘staatspensioen’ en het lagere belastingtarief vanaf de AOW-leeftijd lijkt het een financieel aantrekkelijk moment. Sinds een aantal jaar zijn de startdatum van de AOW en de uitkering vanuit de pensioenregeling losgekoppeld. Het gevolg is dat de pensioenleeftijd 68 jaar is en de AOW-leeftijd op dit moment 66 jaar + 4 maanden is. Door gebruik te maken van de mogelijkheden om de start van de uitkeringen te vervroegen of uit te stellen, kunnen deze uitkeringen ook ingaan op de AOW-leeftijd.

Hulp nodig bij stoppen met werken?

Dagelijks helpen wij mensen met het geven van inzicht in de gevolgen van het vervroegen of uitstellen van hun pensioen. Omdat elke situatie persoonlijk is, is niet bij voorbaat aan te geven of vervroegen of uitstellen van het pensioen aan te raden is. Daarnaast helpen wij bedrijven om hun medewerkers vitaal naar pensioen te brengen. Door het pensioen flexibel in te laten gaan, kunnen medewerkers aanmerkelijk minder gaan werken terwijl zij nog 85 tot 95% van het netto-inkomen overhouden. Dit doen wij via onder meer de Generatieregeling.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over het krijgen van inzicht in de gevolgen van het uitstellen of vervroegen van uw pensioen? Of wilt u meer weten wat de Generatieregeling voor uw organisatie kan betekenen? Bel of mail dan gerust naar 085-083 10 00 of stuur een email naar ralph@felixxgroep.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder