Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli

Het minimumloon wordt  vastgesteld door de overheid en kan variëren op basis van verschillende factoren. Leeftijd, ervaring en de sector waarin de werknemer actief is, hebben invloed op het minimumloon. Het doel van het minimumloon is werknemers te beschermen, zodat zelfs de laagstbetaalde werknemers een levensvatbaar inkomen kunnen verdienen. Om de zes maanden wordt er een aanpassing gedaan op het minimumloon. Ook dit jaar, vanaf 1 juli, zal het wettelijk minimumloon weer stijgen. Momenteel ligt er echter nog een voorstel tot verhoging van het minimumloon bij de Tweede Kamer. In dit artikel leest u hier meer over.

Minimumloon

Extra stijging per 1 juli

De eerste geplande verhoging van het minimumloon staat gepland voor 1 juli 2024. Het demissionaire kabinet streeft er echter naar om op die datum een extra verhoging van 1,2% in het minimumloon door te voeren. Momenteel ligt er een spoedwet bij de Tweede Kamer om deze verhoging te realiseren. Hierdoor wordt verwacht dat het minimumloon, dat momenteel 13,27 per uur bedraagt, zal stijgen naar minimaal 13,43 per uur. Houd er rekening mee dat deze verhoging ook invloed zal hebben op andere uitkeringen, zoals de bijstand, de AOW en UWV-uitkeringen.

Wettelijke minimumuurloon

Op 1 januari 2024 is het wettelijke minimumuurloon ingevoerd, waarbij de vaste minimummaand-, week- en daglonen zijn komen te vervallen. Werkgevers zijn nu verplicht om werknemers per uur ten minste het wettelijke minimumuurloon te betalen. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt dus één vast minimumuurloon, terwijl voor jongere werknemers het voor die leeftijd geldende vaste minimumjeugdloon per uur van toepassing is.

Heeft u vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.