Seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksuele intimidatie op de werkvloer

De laatste weken is het onderwerp seksuele intimidatie veel in het nieuws geweest. Het komt vaker voor dan gedacht. Ongeveer één op de vijf werknemers ervaart seksuele intimidatie op de werkvloer. Heeft u als werkgever hier al een beleid voor ontwikkeld? Vergeet niet dat de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen kan opleggen als u hiervoor geen beleid ontwikkelt. In dit artikel vindt u een overzicht van maatregelen die u kunt treffen en een aantal aandachtspunten.

(Seksuele) intimidatie

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Wanneer er sprake is van intimidatie kan dit bij uw werknemer leiden tot werkstress en ziekteverzuim. Er is zelfs een mogelijkheid dat uw werknemer langdurig uitvalt of arbeidsongeschikt raakt. Daarnaast heeft seksuele intimidatie ook invloed op de motivatie van uw werknemer om te werken. De situatie is voor zowel de werknemer als voor u als werkgever vervelend. Naast het feit dat de werknemer zich niet op zijn/haar gemak voelt, kost het u als werkgever veel geld.

Wettelijke verplichtingen

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om een beleid met betrekking tot seksuele intimidatie op de werkvloer op te stellen. U dient namelijk uw werknemers een veilige werkplek te bieden. U kunt dit beleid ontwikkelen op basis van uw Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Naast het feit dat de RI&E een wettelijke verplichting is, biedt het werkgevers ook een manier om aan de arbeidsomstandigheden te werken.

Intimidatie op de werkvloer

Bij intimidatie is er sprake van ongewenst gedrag. Hierbij kan de perceptie van de dader verschillen met de perceptie van het slachtoffer. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

 • Een seksueel geladen werksfeer
 • Seksistische opmerkingen en hinderlijk gedrag
 • Stalking
 • Aanranding en verkrachting

De aandachtspunten

Om intimidatie tegen te gaan, kunt u in uw Plan van Aanpak (deze komt voort uit een RI&E) rekening houden met het volgende:

 • Leg het beleid met betrekking tot seksuele intimidatie schriftelijk vast. Het schriftelijk vastleggen van het beleid is niet wettelijk verplicht. Wij bevelen dit echter wel aan, zodat u uw beleid toetsbaar kunt maken.
 • Maak gebruik van een vertrouwenspersoon. Hier kunnen werknemers in het geval van eenvoudige problemen gebruik van maken.
 • Stel bedrijfsregels vast en maak afspraken over intimidatie.
 • Zorg voor een klachtenregeling.
 • Zorg voor juiste voorlichting. Hierbij is het van belang dat werknemers informatie ontvangen over de opgestelde bedrijfsregels.
 • Spreek de werknemers aan op hun gedrag en uitlatingen en houd hier ook toezicht op.
 • Besteed aandacht aan situaties die kunnen zorgen voor intimidatie.

Tools en instrumenten

U kunt gebruik maken van verschillende hulpmiddelen en instrumenten om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan.

Heeft u hulp nodig?

Wilt u meer weten over seksuele intimidatie op de werkvloer of wilt u een RI&E laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder