Samengesteld verzuim, dit moet u weten!

Samengesteld verzuim, dit moet u weten!

Meldt uw werknemer zich opnieuw ziek na een betermelding? Dan is het verstandig om u te verdiepen in samengesteld verzuim. De term samengesteld verzuim wordt gebruikt voor opgetelde periodes van ziekte. Dit gebeurt om het recht op een uitkering van het UWV te bepalen. Denk hierbij aan een Ziektewetuitkering of een WIA-uitkering. In dit artikel leest u meer over samengesteld verzuim.

Samengesteld verzuim

Wat is samengesteld verzuim?

Op het moment dat uw werknemer verschillende periodes ziek is, is er een mogelijkheid om deze bij elkaar op te tellen. Wanneer dit het geval is, is er sprake van samengesteld verzuim. Deze periodes hebben invloed op de berekening van de loondoorbetaling. De loondoorbetaling kent een maximum van 104 weken. Bent u al op de hoogte wanneer u de periodes van verzuim bij elkaar op mag tellen?

Verzuim en loondoorbetaling

Wordt uw werknemer ziek? Dan moet hij of zij zich ziekmelden. Wanneer er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting staat dit in de cao of in de arbeidsovereenkomst. De loondoorbetaling kan ingaan op de eerste dag dat uw werknemer ziek is of na een aantal wachtdagen.

Er zijn verschillende soorten verzuim. Bij lang verzuim moet u uw werknemer gedurende 104 weken (twee jaar) minstens 70% van zijn of haar salaris doorbetalen. In de cao of de arbeidsovereenkomst staat het precieze percentage vermeld. De loondoorbetaling mag niet lager zijn dan het minimumloon.

Meldt uw werknemer zich ziek en zijn de eerste 104 weken voorbij? Dan heeft uw werknemer vaak recht op een WIA-uitkering. U moet uw werknemer in de eerste 104 weken wel helpen te re-integreren. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete ontvangen vanuit het UWV. In dit artikel leest u meer over re-integratietrajecten.

De werking van samengesteld verzuim

Zodra uw werknemer zich weer beter meldt, komt het aantal loondoorbetalingsdagen weer op nul te staan. Meldt uw werknemer zich binnen 28 dagen weer ziek? Dan is er sprake van samengesteld verzuim. Met andere woorden: u telt in dit geval de ziekteperiodes bij elkaar op. De loondoorbetaling stopt na 104 weken (ziekteperiodes bij elkaar opgeteld). Wanneer uw werknemer langer dan 28 dagen beter is, kan er geen sprake zijn van samengesteld verzuim.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over arbo-gerelateerde onderwerpen of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een verzuimprotocol? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder