Samen sterker: meer plezier voor werknemers en een besparing voor werkgevers

Samen sterker: meer plezier voor werknemers en een besparing voor werkgevers

Eind augustus komen vier specialismes bij elkaar in de Adriaan Volkertoren in Rotterdam. Met een prachtig uitzicht over de Maas ontvangt Jeroen Straathof, HR-directeur bij Bolton Adhesives, zijn gasten. Deze gasten zijn Borgert Tegel van advieskantoor Felixx.® werk & inkomen, partner van You Sure, Chris & Stefan van Santen van Gezond naar Pensioen en Tom Haaring, directeur Commercie Pensioen van Nationale-Nederlanden. Vanuit vier verschillende perspectieven wordt besproken hoe je invulling geeft aan goed werkgeverschap en hoe je elkaar versterkt.

Het pad van Jeroen en Chris kruist elkaar ongeveer acht jaar geleden in Lieshout, als een generatieregeling gestart wordt bij Jeroens toenmalige werkgever Bavaria. Jeroen: “Ik heb wel een mening over hoe wij omgaan met ouder wordende werknemers in Nederland. Vooral over de uitdagingen die het meebrengt voor werkgevers. Die hebben daar zeker een rol in en dat vergt wat creativiteit. Samen met Chris hebben wij daar mooie stappen in gezet.”

Wat is goed werkgeverschap?

Jeroen vertelt wat hij onder goed werkgeverschap verstaat. “Ik zie dat mensen een job willen hebben die ertoe doet, waar ze plezier en fijne collega’s hebben en zich kunnen ontwikkelen. Harde arbeidsvoorwaarden zijn de laatste tijd wat meer naar de achtergrond verschoven. Duurzaamheid, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling vinden onze medewerkers belangrijker dan voorheen. We zien in het arbeidsvoorwaardelijke stuk dat individualisering een extra dimensie is geworden, mensen willen steeds meer kiezen. Ik vind het spannend dat heel Nederland nog steeds denkt dat het pensioen allemaal wel goed geregeld is. Dat is naar mijn mening volstrekt ten onrechte. Je moet het nú gaan regelen. Met elkaar moeten we daar besef voor creëren, mensen grip gaan geven op hun pensioen. De grootste uitdaging is de urgentie toe te voegen, dat mensen zich niet te laat gaan verdiepen. Vooral de jongere generatie leeft erg in het nu.”

Tom vult aan: “Als verzekeraar merken wij ook dat het continu aandacht vraagt om mensen zelf aan het stuur van hun financiële toekomst te zetten. De besluiten die mensen nu nemen, hebben pas op langere termijn effect. En juist die urgentie is dus hetgeen we naar voren moeten brengen, onder andere door een nauwe samenwerking tussen werkgever, adviseurs en uitvoerder.

Ook Chris is het met Jeroen eens. “De jonge generatie is snel verveeld, wisselt vaker van baan. Gelukkig zie ik nu bij veel werkgevers dat ze een arbeidsvoorwaardenpakket hebben dat mee-ademt met de behoeften van de mensen in de organisatie. Wat heb je jongeren te bieden, wat kun je daarvoor ontwikkelen? Of voor werknemers die net aan een gezin beginnen? Mensen consumeren nu ook langer, net voor en na pensioen. Je kan een pensioenregeling afspreken, maar de toepassing en invulling moeten individueel zijn. Onze adviseurs gaan bij mensen langs om aan de keukentafel de keuzes uit te leggen en in gesprek over wat ze nog meer kunnen doen. Daarbij denken we als externe partij graag out-of-the-box.”

Een voorbeeld van out-of-the-box denken, is het idee van een ‘kindbeleggingsrekening’. Chris: “Als je dat tijdens een voorlichtingsbijeenkomst zegt, zie je medewerkers en partners de oren spitsen. Dan raak je ze met iets waar ze nu mee te maken hebben. Als je het alleen over pensioen hebt, raak je ze niet. Zoon Stefan vult aan: “Eén van de vele andere mogelijkheden is bijvoorbeeld bovenwettelijk verlof inruilen voor extra pensioen.”

Wie is wie? De heren stellen zich voor

Jeroen Straathof
“Sinds 4 jaar werk ik bij Bolton Adhesives. Daarvoor was ik 25 jaar werkzaam in de ‘fast moving consumer goods’, waar ik de ontwikkeling van mijn kroost ben gevolgd: in de zuivel begonnen, daarna van snoep naar frisdrank naar bier. Bolton is een Italiaans familiebedrijf met een aantal Business-Units. Ik ben HR-verantwoordelijk voor Bolton’s lijmdivisie. Met zeer veel plezier.”

Chris van Santen
“Ik ben directeur van Gezond naar Pensioen. Wij adviseren opdrachtgevers met onze Generatieregelingen. Wat wij leuk vinden, is bekijken of we dingen kunnen ontwikkelen – los van de regels die er zijn. We mogen grote organisaties tot klant rekenen, van Jumbo en Lidl tot de waterbouwsector.”

Stefan van Santen
“Voor mij als mede-eigenaar van Gezond naar Pensioen is het erg leuk om de groei mee te maken van een idee dat ooit aan de keukentafel is bedacht. Ik ben erg trots dat ik onderdeel ben van iets dat mijn vader in de markt heeft gezet.”

Borgert Tegel
“Ik vervul de rol van directeur bij Felixx.® werk & inkomen, partner van You Sure. Felixx.® bundelt de kennis en kunde op het gebied van pensioenen, personeelsverzekeringen, arbodienstverlening, salarisadministratie en HR-vraagstukken. Bovendien heb ik gedurende de afgelopen tien jaar nauw samengewerkt met de heren van Gezond naar Pensioen. Chris is de bedenker van de generatieregeling en ik heb hem altijd ondersteund met mijn kennis over pensioenen.”

Tom Haaring
“Binnen het pensioenbedrijf van Nationale-Nederlanden ben ik verantwoordelijk voor Commercie. Mijn hele werkzame leven heb ik doorgebracht bij NN, en dan ook nog eens altijd binnen de business unit Pensioen.”

Samen invulling geven aan goed werkgeverschap

Mensen goed informeren en bewust maken dat ze zelf keuzes moeten maken voor hun pensioen, en ze daarbij faciliteren, ziet Jeroen als verantwoordelijkheid van de werkgever. En als belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Daar zit ook wel onontgonnen gebied, geeft Jeroen aan: “Dat mensen gemiddeld één dag per week werken voor hun pensioen, weet 10 tot 20% binnen dit bedrijf wel. Maar hoe het precies zit, om hoeveel geld het gaat en hoe het zich verhoudt tot andere potjes, weten ze vaak niet. En de vangnetten vanuit de overheid zijn niet altijd toereikend. Als je mensen goed voorlicht, maak je ze autonomer. Aan het einde van de rit hangen ze toch bij hun werkgever aan de jas als het fout gaat.”

“Jeroen Straathof: Ik vind het spannend dat heel Nederland nog steeds denkt dat het pensioen allemaal wel goed geregeld is.”

Jeroen werkt al zo’n acht jaar samen met Chris en Stefan van Gezond naar Pensioen. Hoe geven zij samen invulling aan goed werkgeverschap?

Jeroen: “In de eerste plaats gaat het om kennis. Als ik voor heel mijn HR-team spreek, inclusief mijzelf: wij weten de antwoorden soms ook niet meer. Op de tweede plaats zijn de financiën privé, ik wil niet weten wat voor hypotheek mijn werknemers hebben en een lening of juist een spaarpot. Dat hoort niet bij het ‘werkgeversdeel’. Ik vind het dus heel fijn dat er iemand is met kennis van zaken, die een fijne relatie weet op te bouwen en die het belang van de medewerker centraal kan stellen. Dat vind ik een grote toegevoegde waarde van het team van Chris.”

De rol van de pensioenadviseur

Hoe kijkt Borgert, in zijn rol als pensioenadviseur, naar goed werkgeverschap? Borgert legt uit: “In essentie draait goed werkgeverschap om het zorgen voor je personeel in allerlei aspecten. Financiële zaken hebben grote impact, omdat ze bijvoorbeeld van invloed zijn op verzuim. Wanneer er geen duidelijkheid is over de financiële situatie, voor nu en later, ontstaan er problemen. Goed werkgeverschap betekent werknemers een positief vooruitzicht bieden gedurende hun werkzame jaren, waarbij het complete financiële plaatje geruststelling biedt, zowel tijdens hun actieve dienstverband als na hun pensionering.”

Borgert benadrukt dat dit alles begint met een solide pensioenregeling, waarbij duidelijke communicatie van groot belang is. Pensioencommunicatie wordt gezien als de sleutel voor de komende jaren. Borgert wijst erop dat de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer doorwerken, aanzienlijke gevolgen hebben. Dit heeft geleid tot nieuwe oplossingen zoals generatieregelingen, deeltijdwerkregelingen en deeltijdpensioen. “Deze oplossingen stralen ook goed werkgeverschap uit”.

Waar versterken de specialismes elkaar?

Tom legt uit dat Nationale-Nederlanden de beweging maakt van pensioenuitvoerder naar ondersteuner van goed werkgeverschap. “Dat kan bijvoorbeeld via het faciliteren van een generatieregeling en via data inzicht bieden in het gedrag van mensen in hun online omgeving. En door mensen financieel bewuster maken en zelf aan het stuur zetten voor hun financiële toekomst. Hoe kijk je als werkgever én pensioenuitvoerder aan tegen goed werkgeverschap. Hoe kan je mensen financieel vitaal met pensioen laten gaan?”

De middag loopt ten einde. Jeroen geeft aan wat hij van een pensioenuitvoerder verwacht en waarmee hij geholpen is als het gaat om goed werkgeverschap. “Ik denk dat we met elkaar een stuk flexibeler moeten denken, dat er meer mogelijk wordt dan de standaardmodules van nu. Dat we gezamenlijk wat creatiever worden, meer variaties creëren in pensioensparen an sich. Meer en minder inleggen bijvoorbeeld. En waarom zou ik wachten tot ik 67 ben, voordat ik met pensioen ga? Dus zowel qua inleg als qua opname, de spaarpot is immers gewoon geld. Wees creatief en kijk naar de levensloop van mensen, zet dat af tegen de inkomensbehoefte. Net een gezin gestart? Ik kan me voorstellen dat je dan meer geld nodig hebt, misschien even wat minder pensioen wil inleggen.”

“Chris van Santen: Elkaar versterken wordt het credo de komende jaren.”

Naast creativiteit in het aanbod, pleit Jeroen – net als Borgert – voor investering in de communicatie naar de pensioenopbouwende collega’s. Dat een pensioenuitvoerder de complexe regeling verwoordt op een manier dat er urgentie ontstaat, dat zijn werknemers het snappen. En de juiste keuzes maken. “Het zou goed zijn als wij als werkgever kunnen zien in hoeverre de pensioenuitvoerder daarin slaagt. Hoeveel mensen inloggen op de website en keuzes maken.”

Borgert benadrukt nog eens het nut van gezamenlijke oplossingen, zoals de generatieregeling. “Tien jaar geleden, bij Bavaria, zagen we al dat het ziekteverzuim aanzienlijk toenam onder werknemers boven de 60 jaar. Met de invoering van de generatieregeling zagen we dat het ziekteverzuim daalde. Dit leidde tot meer werkplezier voor werknemers en tegelijkertijd tot kostenbesparingen voor werkgevers.”

Lees hier meer informatie over de generatieregeling

Chris zou vooral graag zien dat verzekeraars en externe partijen samen denken over de invulling van verschillende opties die aangeboden worden. “We hebben elkaar op een zodanige manier nodig dat we elkaar aanvullen, vooral in het signaleren van behoeftes. En de informatievoorziening samen persoonlijker maken. Elkaar versterken wordt het credo de komende jaren.”

Dit is een artikel is dat ook verscheen op Nationale Nederlanden

Maaike Hageman

Commercieel projectmedewerkster
maaike@felixxgroep.nl

Maaike heeft de studie Commerciële Economie, afstudeerrichting Sportmarketing, aan de Johan Cruyff Academy afgerond. Lees verder