Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Is dit in uw organisatie goed geregeld?

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws en op sociale media dat u moet denken aan Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ook als uw organisatie één medewerker heeft, moet u deze lijst hebben opgesteld. De overheid vindt een RI&E zo belangrijk dat het voor alle ondernemers met personeel verplicht is gesteld in de Arbowet. De SZW controleert hier op. De hoogtes van de boete zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Wat moet u weten over RI&E en wat is daarnaast belangrijk?

Risico-beperkend-advies-1080x624

Wat is Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) eigenlijk?

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsaspecten (risico’s) die in uw organisatie aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een brandblusinstallatie of hulpmiddelen om materialen te dragen. Natuurlijk heeft niet ieder bedrijf dezelfde risico’s. Ik hoor u denken: “Maar wij doen toch alleen maar beeldscherm werk”. Ook dan heeft uw organisatie risico’s! Staan de beeldschermen onder andere op de juiste hoogte? Is de bedrading bijvoorbeeld netjes weggewerkt zodat niemand erover kan struikelen? Staan de stoelen op de juiste hoogte? Hoe zit het met de werkdruk? De RI&E vormt voor u de basis om kritisch naar uw arbobeleid te kijken en is tevens de basis van uw arbobeleid.

Waarom moet ik als werkgever een RI&E hebben?

Risico Inventarisatie & Evaluatie geeft inzicht in welke risico’s uw onderneming loopt. Door voor uzelf inzichtelijk te krijgen wat de risico’s zijn, kunt u een plan opstellen om deze risico’s te beperken en daarmee de kosten beheersbaar te houden.

Wie voert de RI&E uit?

Het is in de basis de taak van de preventiemedewerker van een organisatie. De preventiemedewerker is namelijk een medewerker die zich binnen het bedrijf bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet in het bijzonder iemand worden aangewezen als preventiemedewerker. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die deze taken op zich neemt. Echter, u kunt er ook voor kiezen om een externe partij te benaderen om voor u de RI&E uit te voeren.

Hoe voer ik zelfstandig Risico Inventarisatie & Evaluatie uit?

Voor het opstellen van een RI&E zijn mogelijkerwijs tools beschikbaar gesteld door uw branchevereniging. Ook kunt u gebruik maken van het algemene MKB RI&E-instrument.

Hieronder zetten wij voor u het één en ander onder elkaar.

  • De eerste stap is de inventarisatie. Zo krijgt u inzicht in de risico’s binnen uw organisatie. Daarnaast gaat u na of uw arbodienstverlening en BHV op orde zijn.
  • Vervolgens gaat u verder met de evaluatie van de risico’s. Verschillende digitale instrumenten kunnen u helpen bij deze evaluatie. Zet de belangrijkste risico’s op een rijtje en stel u zelf de volgende vragen: Hoe groot is de kans op dit risico? Hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico? Hoeveel werknemers lopen er gevaar? Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit risico? Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het productieproces? Welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt?
  • De verbeteringen zorgen ervoor dat er een plan van aanpak opgesteld dient te worden, waarin de risico’s en de evaluatie van de risico’s staan vermeld. U dient vervolgens in het plan van aanpak aan te geven welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s te beperken en op welke termijn u deze maatregelen wilt nemen.

Laat uw RI&E toetsen

Heeft u alles gedaan? Dan dient u alleen nog uw RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een RI&E-deskundige. Bedrijven tot 25 medewerkers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. U dient in dat geval wel onder de vrijstelling te vallen van de betreffende branche. Dit kunt u terugvinden in de tools die de branche voor u mogelijk beschikbaar heeft gesteld.

Heeft u hulp nodig?

U kunt natuurlijk bij ons terecht indien u hulp nodig heeft of als u aan de hand van dit artikel nog vragen heeft. Mail gerust naar pien@felixxgroep.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder