Reorganisatie en pensioen

Reorganisatie en pensioen

Reorganisatie en pensioen

Eind 2017 kwam er een rechterlijke uitspraak met betrekking tot reorganisatie en pensioen voorbij die iedereen weer even wakker schudde. De Rechtbank Noord-Nederland stelde een advocaat (!) van een ex-werknemer aansprakelijk. De reden was een forse verlaging van het partnerpensioen door een reorganisatie. De advocaat werd verweten dat hijich niet goed had laten informeren over de gevolgen voor het pensioen bij ontslag van de, inmiddels overleden, ex-werknemer.

Financiele-consequenties

Pensioenuitkering kan in principe ieder moment plaatsvinden

Pensioen wordt vaak gezien als een voorziening voor de (verre) toekomst, waarvoor wordt gespaard. Daardoor komt het regelmatig voor dat er amper aandacht wordt gegeven aan het feit dat er elk moment een pensioenuitkering kan plaatsvinden. Mocht een (ex-)werknemer onverhoopt arbeidsongeschiktheid worden of overlijden, dan volgt er in de meeste pensioenregelingen namelijk direct een uitkering. Dit kan zijn in de zin van een uitkering aan de nabestaanden of de pensioenpremie wordt voortaan door de pensioenuitvoerder betaald.

Gevolgen van de reorganisatie op de lange termijn vaak onderbelicht

Bij reorganisaties en bij uitdiensttreding gaat veel aandacht uit naar de directe gevolgen voor het inkomen voor de werknemer. De gevolgen op (de langere) termijn blijven echter vaak onderbelicht. Op basis van de recente rechterlijke uitspraak dienen werkgevers en ingehuurde experts hier wel degelijk rekening mee te houden. Zij moeten inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor de pensioenrechten bij reorganisatie en uitdiensttreding.

Pensioenadvies bij reorganisaties

De uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland heeft ons de noodzaak in laten zien van het meenemen van het onderwerp pensioen bij reorganisaties en bij uitdiensttreding. Pensioenadvies bij reorganisaties hebben wij daarom aan ons dienstverleningspakket toegevoegd.

De dienst is bedoeld voor zowel werkgevers als adviseurs

Staat u als werkgever voor een reorganisatie met personele gevolgen of voor een onvrijwillig ontslag? Of wordt u als specialist ingehuurd om een reorganisatie of onvrijwillig ontslag te begeleiden? Neem dan ook de invloed op het pensioen mee bij het inzichtelijk maken van de gevolgen. Met name risico’s die zich elk moment kunnen voordoen, zoals bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, dienen niet vergeten te worden.

Voorkom toekomstige juridische geschillen

De specialisten van Felixx.® pensioen & HR Consultants staan voor u klaar om de gevolgen voor het pensioen inzichtelijk te maken. Neem gerust contact met ons op om (vrijblijvend) te informeren naar de mogelijkheden. Hiermee voorkomt u achteraf juridische geschillen met uw (ex-)werknemers en (ex-)cliënten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan gerust contact met mij op via 035–698 27 10 of via ralph@felixxpensioen.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder