Regelingen sociale verzekeringen onvoldoende bekend

Regelingen sociale verzekeringen onvoldoende bekend

Regelingen sociale verzekeringen bij 36% van de werkgevers onvoldoende bekend

Onderzoek van het consultancybureau Willis Tower Watson leverde verrassende cijfers. Ruim 36 % van de Nederlandse werkgevers weet niet voor welke regelingen van sociale verzekeringen hun personeel in aanmerking komt. Bovendien ontdekt 46 % van de bedrijven pas achteraf dat ze bepaalde regelingen heeft gemist. Zij onderzochten hiervoor 174 organisaties met meer dan 250 medewerkers.

FELIXX.ONLINE_Scene1

Controle vaak te laat

Willis Tower Watson geeft in het rapport aan dat organisaties niet of niet tijdig controleren welke rechten medewerkers hebben op regelingen binnen de sociale verzekeringen. Meest gemaakte fout (ca. de helft van de ondervraagde werkgevers) voert de controle achteraf uit en dan is het te laat om nog aanspraak te kunnen maken op de regelingen die er zijn.

Zes aanpassingen in 2017

In het rapport worden de zes belangrijkste veranderingen voor 2017 in de sociale verzekeringen op een rij gezet:

  • Lage-inkomensvoordeel (LIV): Werkgevers komen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen en jaarlijks minimaal 1.248 uur werkzaam zijn.
  • No-risk tijdelijk voor oudere langdurige werkloze naar 56 jaar: Doel van deze regeling is de kansen van vijftigplussers te vergroten en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De no-riskpolis is een regeling die geldt als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt. Werkgevers hoeven geen loon door te betalen bij ziekte van de werknemer.
  • No-risk voor onbepaalde tijd: Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen van de gemeente een no-riskpolis krijgen. De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig, voorheen was dit vijf jaar.
  • No-risk en Ziektewet: Om te stimuleren ‘vangnetters’ in dienst te nemen kunnen werkgevers vanaf dit jaar met terugwerkende kracht aanspraak te maken op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De regeling is van toepassing op ‘vangnetters’, waaronder 35-minners, die in dienst worden genomen en voor minimaal 52 weken aansluitend arbeidsongeschikt raken in de eerste 5 jaar van het dienstverband.
  • Wet verbetering hybride markt WGA: Grote en middelgrote werkgevers die voorheen terugtraden naar het publieke verzekeringsstelsel voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betaalden ten minste vier jaar een minimumpremie. Vanaf 1 januari betalen deze werkgevers een premie gerelateerd aan de eigen historische WGA-lasten.
  • Sanctie mogelijk voor eigenrisicodragende werkgever Ziektewet: Wanneer een medewerker, in dienst, een WIA-aanvraag (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) te laat indient loopt de werkgever het risico op een loondoorbetaling van maximaal 104 weken. Vanaf nu loopt ook de eigenrisicodrager Ziektewet risico als een (ex-)medewerker een WIA-aanvraag te laat indient.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder