Quotumregeling Wet Banenmarkt

Quotumregeling Wet Banenmarkt

Uitzendkrachten uit doelgroep tellen nu ook mee

Op 1 juli 2017 wordt er een aanpassing van de Quotumregeling Wet Banenmarkt van kracht. Deze komt voort uit het besluit tot wijziging van de berekeningswijze van het quotumtekort en –heffing (Wet Banenmarkt) van 28 maart 2017. Het betreft de mogelijkheid om de verloonde uren van uitzendkrachten uit de doelgroep mee te tellen bij de berekening van een quotumtekort of een eventuele quotumheffing.

quotumregeling_banenmarkt

Uitzendkrachten: Stimulerende werking

In de praktijk blijkt dat bijna de helft van de mensen uit de doelgroep niet via tijdelijke of vaste contracten werkt maar via inleenverbanden. Door de verloonde uren van uitzendkrachten uit de doelgroep nu wel mee te tellen in de quotumberekening wil de overheid het de werkgevers gemakkelijker maken om ook via uitzendbureaus, uitleenbureaus, banenpools, payroll-bedrijven en/of  sw-bedrijven, de werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hiermee neemt tevens het risico op quotumheffing af.

Hoe werkt de quotumregeling?

Als werkgevers in enig jaar op macroniveau het aantal afgesproken banen van de banenafspraak niet realiseren, kan er over dat jaar een quotumheffing komen. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld of het gestelde quotum op macroniveau is behaald en of er al dan niet moet worden overgegaan tot een quotumheffing op micro-niveau (ondernemingsniveau). Voor de berekening van de quotumheffing wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

Formule quotumheffing voor werkgevers :

quotumregeling_banenmarkt
  • A = Het totaal aantal verloonde uren bij de werkgever in het kalenderjaar waarover het quotumtekort wordt vastgesteld (= het aantal uren van alle werknemers bij de werkgever).
  • B = Het quotumpercentage dat in het betreffende jaar van toepassing is
  • C = Het aantal verloonde uren dat wordt ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep in het kalenderjaar waarover het quotumtekort wordt vastgesteld.
  • D = De gemiddelde omvang van een dienstverband van een werknemer met arbeidsbeperkingen.

De uitkomst van de berekening wordt met 5.000 vermenigvuldigd om het bedrag van de quotumheffing te bepalen. Indien het quotumtekort kleiner of gelijk is aan nul, is de werkgever geen quotumheffing verschuldigd.

Doel: meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (Wet Banenafspraak).

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert@felixxgroep.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verderBent u al bekend met ons salarisadministratiepakket?

Felixx.® loon is een speciaal ingerichte versie van de salarisadministratie-applicatie van Nmbrs. U blijft met Felixx.® loon zelf in controle, terwijl u meer tijd over heeft voor de ontwikkeling van uw nieuwe en bestaande werknemers. Dat voor maar  5,31 per werknemer per maand!