Prolongatie van uw pensioenregeling. Heeft u hier al aan gedacht?

Prolongatie van uw pensioenregeling. Heeft u hier al aan gedacht?

Met het aanbreken van het nieuwe jaar, zijn ook de prolongaties van alle pensioenregelingen in volle gang. Deze prolongatie brengt een aantal aspecten met zich mee die van invloed zijn op zowel u als werkgever als op uw werknemers. In dit artikel leest u aan welke aspecten u vooral moet denken bij de prolongatie van uw pensioenregeling.

Prolongatie

De nieuwe kerncijfers voor 2024

Met het nieuwe jaar worden ook de kerncijfers voor pensioenen geactualiseerd. Kerncijfers zijn financiële cijfers die nodig zijn om het pensioen van uw werknemers te bepalen. Het is van groot belang om deze cijfers zorgvuldig te controleren en aan te passen  zodat  uw pensioenregeling ook in 2024 op de juiste wijze wordt toegepast.

Benieuwd welke kerncijfers er dit jaar voor u gelden? U leest het hier.

Salarissen per 1 januari 2024

Om ervoor te zorgen dat de pensioenpremies en pensioenaanspraken correct worden berekend, is het essentieel om de salarissen per 1 januari 2024  door te geven aan uw pensioenuitvoerder. Dit zorgt ervoor dat de pensioenpremies en -aanspraken nauwkeurig zijn afgestemd op de werkelijke inkomenssituatie van uw werknemers.

Eerder deze maand hebben wij werkgevers die via Felixx een pensioenregeling hebben afgesloten geïnformeerd over de wijze waarop de jaarsalarissen aan ons doorgegeven dienen te worden..

Eigen bijdrage

Betalen uw werknemers een eigen bijdrage? Dan is de kans zeer aannemelijk dat deze is aangepast door alleen al de jaarlijkse aanpassing van de franchise. Vergeet daarom niet om wijzigingen door te geven aan uw salarisadministratie.

Gewijzigde wetgeving: aanmelden deelnemers vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 dienen werknemers van 18, 19 en 20 jaar ook deel te nemen aan de pensioenregeling van uw bedrijf. Om dit door te laten voeren, moet u deze werknemers aanmelden in uw pensioenregeling.

Hoe u dat doet, leest u hier.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de prolongatie van uw pensioenregeling, de nieuwe wetgeving, of andere pensioen-gerelateerde kwesties? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder