Pensioenuitvoerders en de verlaging van de aanvangsleeftijd naar 18 jaar

Pensioenuitvoerders en de verlaging van de aanvangsleeftijd naar 18 jaar

Iedere pensioenuitvoerder heeft een andere benadering bij de verlaging van de aanvangsleeftijd naar 18 jaar. Wij hebben per pensioenuitvoerder opgesomd hoe zij hiermee omgaan.

Wetsvoorstel “Wet werken waar je wilt” afgewezen. Dit moet uw OR regelen.

Uitvoerders in de spotlight

Zwitserleven

Zwitserleven hanteert flexibele opties bij de verlaging van de aanvangsleeftijd naar 18 jaar. Dit omvat niet alleen een verlaagd percentage, maar ook de implementatie van de CAP-oplossing. Zwitserleven communiceerde in eerste instantie alleen een verlaagd percentage. Na een zorgvuldig gesprek hebben wij hen geadviseerd om ons voorstel op te volgen en ook de CAP-oplossing toe te passen. Deze aanpassingen worden nog gecommuniceerd in een aanvullende mailing.

Voor bestaande vijfjarige contracten wordt een addendum opgesteld ter juridische verankering. Heeft u een pensioenregeling bij Zwitserleven PPI? Dan kunt u rekenen op volledige nieuwe set juridische documenten.

ASR

Doen pensioen (voorheen Brand New Day)
Bij het Doen pensioen (voorheen Brand New Day) is er al een verlaagd percentage voor 18- en 19-jarigen opgenomen in het pensioenreglement. Als de aanvangsleeftijd nog niet op 21 jaar of jonger staat, wordt dit gewijzigd naar 18 jaar. Elk jaar volgt er een nieuwe set juridische documenten.

Werknemerspensioen
Bij de niet-fiscaal maximale staffels past ASR het zelfde percentage toe voor 18- en 19-jarigen, als voor de leeftijdsgroep 20-24 jaar. Bij de 100%- , 3%- en 4% staffels past ASR een verlaagd percentage toe voor 18- en 19-jarigen. Twijfelt u over welke categorie op u van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons  op. Elk jaar volgt er een nieuwe set juridische documenten.

Allianz 

Allianz past de CAP-oplossing toe door het laagste percentage door te trekken naar 18 jaar. Allianz zal alleen iets anders communiceren omdat zij hun standaard beleid anders hebben ingestoken. Wij begrijpen dat dit verwarrend kan overkomen. De manier waarop de juridische documenten worden aangepast, wordt nog overwogen. De details volgen nog.

Centraal Beheer

Centraal Beheer past de CAP-oplossing toe door het huidige laagste percentage door te trekken naar 18 jaar. Voor het addendum is een digitale handtekening van de werkgever vereist.

Aegon

Heeft u een pensioenregeling bij Aegon? Dan heeft dit geen invloed op uw situatie. Voor de pensioenregelingen is er geen aanvangsleeftijd hoger dan 18 jaar.

Scildon

Bij Scildon is er al een verlaagd percentage voor 18-, 19-, en 20-jarigen opgenomen in het pensioenreglement. De aanvangsleeftijd wordt indien nodig gewijzigd naar 18 jaar. De wijze van aanpassingen in juridische documenten worden overwogen. De details volgen nog.

Nationale Nederlanden (NN)

Nationale Nederlanden past een verlaagd percentage toe voor de 18- en 19-jarigen ten opzichte van het huidige percentage 20-24 jaar. Een addendum volgt voor definitieve vastlegging van wijzigingen.

BeFrank 

BeFrank past de CAP-oplossing toe en verlaagt het laagste percentage naar 18 jaar. Een addendum volgt voor de definitieve vastlegging.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder