Is uw pensioenregeling aangepast per 1 januari 2018?

Is uw pensioenregeling aangepast per 1 januari 2018?

Is uw pensioenregeling aangepast per 1 januari 2018?

Per 1 januari 2018 is de fiscale wetgeving gewijzigd vanwege de verschuiving van de pensioendatum van 67 naar 68 jaar. Door deze wetswijziging zijn nagenoeg alle pensioenregelingen aangepast. De kans is daarom groot dat ook de pensioenregeling van uw organisatie is gewijzigd. De wijziging van de pensioenregeling wordt door uw pensioenuitvoerder vastgelegd in de juridische documenten (pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst). Een formaliteit denkt u? Helaas is de praktijk anders. Voorkom daarom toekomstige juridische geschillen met uw werknemers.

Pensioenregeling

Wat zijn de juridische documenten?

Bij een pensioenregeling zijn de rechten en plichten van werknemer(s), werkgever en pensioenuitvoerder vastgelegd in de het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst, oftewel de juridische documenten. Deze juridische documenten vormen de basis van de uitvoering van de pensioenregeling. Bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling kijken wij altijd de juridische documenten zorgvuldig na. Zodra wij akkoord zijn met de inhoud, leggen wij deze documenten ter ondertekening aan u voor.

Wat is er aan de hand?

De aanpassing van uw pensioenregeling zorgt voor een wijziging van de juridische documenten. Sommige uitvoerders besluiten om hiervoor alleen een addendum voor op te stellen. Andere uitvoerders stellen een compleet nieuwe set juridische documenten op. Inmiddels hebben een aantal pensioenuitvoerders de aangepaste juridische documenten opgemaakt. Deze worden vervolgens op het online portaal geplaatst van de pensioenuitvoerder. Vervolgens wordt er geen bevestiging van uw kant gevraagd of u akkoord bent met de inhoud!

Wat is het risico?

In geval er een misverstand of geschil is over de pensioenregeling, wordt er eerst gekeken naar hetgeen er in de juridisch documenten is vastgelegd. Daarom is het van groot belang dat de juridische documenten juist zijn. Nadat wij de eerste aangepaste juridische documenten hebben beoordeeld, blijkt er maar liefst in de helft van de gevallen een fout te zit. Enkele voorbeelden:

  • De omschrijving van de deelnemers is ‘Alle werknemers’ geworden, terwijl dit eerst alleen was beperkt tot het interne personeel. Mocht een externe medewerker onverhoopt overlijden, dan zou zijn partner zomaar aanspraak kunnen maken op het partnerpensioen;
  • De eigen bijdrage is vervallen. Er stond letterlijk in dat de werknemers geen eigen bijdrage betalen aan pensioenregeling, terwijl die in 2017 nog 50% van de totale pensioenlasten bedroeg!

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat u met de verkeerde juridische documenten risico’s in uw onderneming trekt, die u buiten de deur had kunnen houden.

Hoe kunt u dit risico verkleinen?

Door de juridische documenten na te kijken. Indien u daar de specialistische kennis niet voor in huis heeft, kunnen wij u hierbij ondersteunen. Met een groot deel van onze relaties hebben wij hier al afspraken over gemaakt. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor begeleiding via 035–698 27 10 of stuur een e-mail naar ralph@felixxpensioen.nl. Neem contact met ons op.

Lees ook: Verwachte levertijden van juridische documenten

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder