Pensioenopbouw voor zzp’ers

Pensioenopbouw voor zzp’ers

Wat zijn uw mogelijkheden?

Op 12 juni 2020 heeft het Kabinet met vakbonden en werkgevers overeenstemming bereikt over de aanpassing van het pensioensysteem. Een jaar na het sluiten van het Pensioenakkoord, is er ook overeenstemming bereikt over de uitwerking van een aantal belangrijke details. Over de pensioenopbouw voor zzp’ers bestaat echter nog veel onduidelijkheid. In dit artikel gaan wij dieper in op de mogelijkheden die zzp’ers hebben om pensioen op te bouwen.

Pensioenopbouw-voor-zzpers

Pensioen opbouwen binnen een pensioenfonds

Op dit moment is de mogelijkheid voor zzp’ers om pensioen op te bouwen binnen een pensioenfonds beperkt. Alleen wanneer een zzp’er voorheen als werknemer bij een pensioenfonds pensioen heeft opgebouwd, kan hij/zij deze pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden binnen dit pensioenfonds voortzetten. Het hangt in dit geval wel van het pensioenreglement van de pensioenverzekeraar af of individuele voortzetting mogelijk is. Er zijn daarnaast nog een aantal kanttekeningen:

  • Het verzoek tot individueel voortzetten moet vaak binnen 6 maanden na beëindiging van het dienstverband worden doorgeven.
  • De termijn van voortzetting van het pensioen is vaak gemaximeerd. In de wet is opgenomen dat de voortzetting niet langer dan 10 jaar mag duren. Een pensioenfonds kan ervoor kiezen om een kortere periode aan te bieden.
  • Niet alle pensioenfondsen geven de mogelijkheid tot individuele voortzetting.

Voor zzp’ers, die nooit eerder hebben deelgenomen aan een pensioenregeling bij een pensioenfonds, zijn er op dit moment nog helemaal geen mogelijkheden om individueel pensioen op te bouwen binnen een pensioenfonds.

Wat zegt het Pensioenakkoord?

Er is in het Pensioenakkoord afgesproken dat er wordt onderzocht hoe zzp’ers pensioen kunnen opbouwen binnen een pensioenfonds. Dit onderzoek zal in de loop van dit jaar opgepakt worden. Daarnaast is al eerder een experiment opgezet door een beperkt aantal pensioenfondsen. Zij willen binnen hun eigen sector in de praktijk onderzoeken hoe zzp’ers binnen hun pensioenfonds pensioen kunnen opbouwen. Dit geldt dan voor zzp’ers die binnen de sector werken, maar misschien nooit pensioen bij het pensioenfonds hebben opgebouwd.

Samenvattend

Er nog veel onduidelijkheid op welke wijze zzp’ers in de toekomst pensioen kunnen opbouwen binnen een pensioenfonds. Hierover zal de komende tijd hopelijk meer bekend worden.

Wat kunt u dan wel voor uw pensioen regelen?

Uiteraard heeft u als zzp’er altijd de mogelijkheid om zelf aanvullend pensioen op te bouwen middels het sluiten van een lijfrenteproduct bij een bank of een verzekeraar. Wanneer u benieuwd bent wat uw mogelijkheden zijn, kunnen wij u hierover uiteraard adviseren. U kunt ons bereiken op info@felixxgroep.nl of via het telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst!

Gijs Paping

Pensioenadviseur
gijs.paping@felixxwerkt.nl

Als pensioenconsultant met een jarenlange ervaring in assurantiën weet Gijs als geen ander wat er speelt… Lees verder