Pensioenkennis is een (oud) mannending

Pensioenkennis is een (oud) mannending

En dat is jammer! Nederland staat namelijk aan de vooravond van de grootste pensioenherziening sinds tijden. Een belangrijk gevolg van het aankomende Pensioenakkoord is de grotere eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. De hoogte van het uiteindelijke pensioen wordt namelijk nog meer afhankelijk van de keuzes die de werknemer gedurende zijn leven maakt. Om gefundeerde keuzes te kunnen maken, is pensioenkennis nodig.

Pensioenkennis (oud) mannending

Onderzoek

Pensioenkennis wordt dus een belangrijk aspect binnen het Pensioenakkoord. Uit recent onderzoek, zie één van de resultaten hierboven, van NIDI-Netspar blijken echter twee dingen. Ten eerste, de kennis over het nieuwe pensioenstelsel is laag. Ten tweede blijkt dat de aanwezige pensioenkennis ongelijk verdeeld is. Mannen hebben volgens het onderzoek meer pensioenkennis dan vrouwen én ouderen hebben meer kennis dan jongeren. Met name achter dat laatste schuilt een aanvullend probleem kijkend naar het aankomende Pensioenakkoord. Pensioenkeuzes die op jongere leeftijd worden gemaakt, werken namelijk de rest van iemands leven door.

Pensioenkennis creëren

Een lage mate van pensioenkennis onder werknemers is niet alleen jammer, maar ook onnodig. Wilt u als werkgever graag een bijdrage leveren aan de kennis over pensioen van uw werknemers? De pensioenadviseurs van Felixx.® werk & inkomen kunnen uw werknemers op een begrijpelijke en makkelijke manier uitleggen hoe hun pensioenplaatje eruit ziet en welke individuele keuzes de werknemer in dit geval kan maken. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met mij op via robin@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Robin Wulfers

Pensioenadviseur
robin.wulfers@felixxwerkt.nl

Robin heeft de studie Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na het afronden van deze studie... Lees verder