Pensioenfonds voor de Accountancy stopt

Pensioenfonds voor de Accountancy stopt

Het pensioenfonds voor de accountancy stopt, wat nu?

Het Pensioenfonds voor de Accountancy (PFA) heeft besloten om per 1 juli 2017 te stoppen. Dit betekent dat er vanaf deze datum geen pensioenopbouw meer plaats vindt. De aangesloten werkgevers worden daarmee ‘gedwongen’ de met hun werknemers overeengekomen pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor accountskantoren om de pensioenopbouw van de medewerkers naar eigen wensen in te vullen.

Pensioenfonds

Pensioenfonds stopt. Belangrijk!

Een belangrijk aandachtspunt is dat de verzekering van het partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum komt te vervallen. Dit is het eerste dat ‘gerepareerd’ moet worden om financiële ongelukken te voorkomen.

APF als alternatief?

Het fonds wijst u op de mogelijkheid om over te stappen van het Pensioenfonds voor de Accountancy naar het APF STAP (APF= Algemeen PensioenFonds). De vraag is of dat voor u de beste oplossing is, immers een APF is vergelijkbaar met het huidige pensioenfonds en kent dezelfde ‘problemen’. Daarnaast is het APF een nieuw ‘pensioenvehikel’ dat zichzelf nog moet bewijzen.

Keuze nieuwe pensioenuitvoerder

Het beoordelen van pensioenuitvoerders en het opnieuw inrichten van uw pensioenregeling is niet uw dagelijkse werk. Daar kunt u de pensioenspecialisten van Felixx.® voor inzetten. Dan bent u er van verzekerd dat u de juiste keuzes maakt en een goede invulling aan uw zorgplicht als werkgever geeft. Niets doen betekent sowieso dat de pensioenopbouw per 1 juli 2017 stopt. Neem contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder