Pensioenakkoord en vijf tips voor uw OR

Pensioenakkoord en vijf tips voor uw OR

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Het is belangrijk dat ons pensioenstelsel hierop aansluit. Het kabinet heeft om deze reden met werknemers- en werkgeversorganisaties een Pensioenakkoord gesloten. Een aantal van de gemaakte afspraken: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel, pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen en een beter nabestaandenpensioen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 ingaat. In dit artikel lichten wij toe wat het Pensioenakkoord globaal inhoudt en geven wij vijf tips aan uw OR wat betreft het Pensioenakkoord.

Pensioenakkoord

Overstap naar een nieuwe manier van pensioenopbouw

Alleen de ‘premieovereenkomst’ blijft over met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie.

Oplopende premiestaffel

Na 1 januari 2026 mogen nieuwe deelnemers alleen nog pensioen opbouwen in een pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie. Werkgevers die een oplopende staffel voortzetten, voeren vanaf uiterlijk 1 januari 2026 twee gescheiden pensioenregelingen. Eén voor de werknemers die voor 1 januari 2026 in dienst zijn en één voor nieuwe werknemers die vanaf 2026 in dienst komen.

Doorsneepremie

De doorsneepremie wordt afgeschaft. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk. Het doel hiervan is dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt.

Nabestaandenpensioen

De hoogte van het nabestaandepensioen wordt gerelateerd aan het salaris van de deelnemer (maximaal 50% van het pensioengevend salaris). Daarnaast wordt de dekking niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren.

Vijf tips voor de Ondernemingsraad

Als het gaat om veranderingen in arbeidsvoorwaarden dan zal de werkgever de Ondernemingsraad (OR) moeten vragen om advies en/of instemming. Dit betekent dat als er sprake is van een pensioenwijziging, de OR moet worden betrokken bij deze wijziging. Hieronder volgen vijf tips voor uw OR met betrekking tot het aankomende Pensioenakkoord.

  • 1. Informeer uzelf: Zorg dat u op de hoogte bent van de basiskennis over pensioenen. Denk bijvoorbeeld aan het vergaren van informatie over de verschillende pensioenregelingen of de rekenrente en de dekkingsgraad.
  • 2. Laat u adviseren: Pensioen is voor velen een lastig onderwerp. De OR zal zijn instemming moeten geven voor het wijzigen van de pensioenregeling. Omdat u (mogelijk) zelf geen pensioenspecialist bent, is het verstandig om u te laten adviseren door een externe adviseur.
  • 3. Neem de tijd: Het wijzigen van een pensioenregeling kan niet binnen een paar weken worden geregeld. Een volledig traject kan al snel zes tot negen maanden in beslag nemen. Begin dus op tijd. Zeker als het om ingrijpende (pensioen)wijzigingen gaat.
  • 4. Omarm de instemmingsaanvraag: Omarm de mogelijkheid om van invloed te zijn op een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als de OR wordt gevraagd om in te stemmen met een (pensioen)wijziging, is dat het moment om de meerwaarde van de OR te kunnen laten zien.
  • 5. Houd de privacy in de gaten: Het aanmelden van werknemers bij een pensioenuitvoerder valt onder de AVG-regels. Zorg dat u als OR de privacy van de werknemers in de gaten houdt. Ook na uw instemming op de (pensioen)wijziging.

Pensioenakkoord is nog niet definitief

Na de zomer wordt het wetsvoorstel voor het Pensioenakkoord ingediend bij de Tweede Kamer. Uiterlijk begin december 2021 moet het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer wil de inwerkingtreding per 1 januari 2022 haalbaar zijn.

Op dit moment zijn wij ons druk aan het voorbereiden op de nieuwe wetgeving en de consequenties die deze voor onze relaties zal hebben. Wij zullen hier onder andere in onze jaargesprekken in 2021 uitgebreid bij stilstaan. Mocht u zelf al vragen hebben, neem dan contact met ons op. U kunt ons rechtstreeks bereiken via info@felixxgroep.nl of telefonisch op het telefoonnummer 085-083 10 00. Voor meer informatie over het Pensioenakkoord verwijzen wij u ook naar de website van de Rijksoverheid.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder