Pensioenaanmelding vergeten? Dat komt u duur te staan!

Pensioenaanmelding vergeten? Dat komt u duur te staan!

Pensioenaanmelding vergeten? Wat nu?

Pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Het is inkomen voor later en mocht een werknemer komen te overlijden, dan kunnen de nabestaanden mogelijk aanspraak maken op een nabestaandenuitkering. In deze hectische tijd staat de pensioenregeling bij veel werkgevers echter onderaan de to-do-lijst. Toch kan het vooruitschuiven van pensioenzaken zorgen voor vervelende situaties. Stel u bent een pensioenaanmelding vergeten? Bent u dan verplicht een vergoeding te betalen aan de werknemer?

Pensioenaanmelding vergeten

Casus

Een werknemer is naar de rechter gestapt omdat zijn voormalige werkgever hem niet had aangemeld voor de pensioenregeling. In zijn arbeidsovereenkomst was vastgelegd dat er sprake was van verplichte deelname. De werkgever is verantwoordelijk voor het aanmelden van de werknemers. Tijdens zijn dienstverband heeft de werknemer meerdere malen verzocht de aanmelding in orde te maken. Helaas zonder succes. De werkgever is de pensioenaanmelding vergeten.

Wat zegt de rechter?

‘Tussen partijen is een pensioenovereenkomst tot stand gekomen. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat er bij de werkgever een collectieve pensioenvoorziening bestaat. Hieraan moet de werknemer verplicht deelnemen. Het pensioenaanbod heeft de werknemer door ondertekening van de arbeidsovereenkomst aanvaard’. De rechter heeft bepaald dat er sprake is van pensioenschade en dat de werkgever tekortgeschoten is in zijn verplichting om het pensioen van de werknemer deugdelijk onder te brengen en pensioenpremies af te dragen. De premies die niet zijn afgedragen moeten daarom netto worden betaald aan de werknemer. Ook moet de werkgever de wettelijke rente betalen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het vergeten van een pensioenaanmelding kan u dus duur komen te staan. Zeker in deze, voor de meeste werkgevers, moeilijke tijd doet u er verstandig aan uw pensioenadministratie op orde te hebben. Zo wordt voorkomen dat u een vergoeding moet betalen. Heeft u hierbij hulp nodig? Wij helpen u graag om uw pensioenadministratie op orde te krijgen!

Felixx.® online

Wij kunnen u Felixx.® online aanbieden. Door uw salarisadministratie te koppelen aan Felixx.® online weet u zeker dat uw werknemers voor al uw collectieve regelingen worden aangemeld. Dit geldt voor uw pensioenregeling en voor de door u geregelde overige werknemers- en werkgeversverzekeringen. U hoeft slechts eenmalig en op één plek alle werknemersgegevens in te voeren. Ons Felixx.® online-team controleert de wijzigingen en stuurt deze door naar de desbetreffende pensioenuitvoerder en verzekeraars. Zodra de uitvoerder en/of verzekeraars deze informatie terugkoppelt, wordt de informatie wederom door ons gecontroleerd. Zo hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over een vergeten pensioenaanmelding. Lees hier meer informatie over Felixx.® online.

Wilt u meer informatie over Felixx.® online? Laat het ons weten, wij ontzorgen u graag! U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 085-083 10 00 of op het e-mailadres info@felixxgroep.nl.

Robin Wulfers

Pensioenadviseur
robin.wulfers@felixxwerkt.nl

Robin heeft de studie Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na het afronden van deze studie... Lees verder